Thematiek

De beste innovatieve ideeën voor het onderwijs komen van de leraar - onderwijsinnovatie en lerende organisatie - professionaliseren via Design Based Thinking.

Samenstelling 

Leraren, werkzaam op vijftien basisscholen voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in de regio Zuidoost Brabant van Stichting PlatOO.

Doel

Het idee van PlatOOlab is dat research and development een rechtstreekse relatie heeft met de werkvloer. Leraren (met hun leerlingen) ervaren elke dag waar behoefte aan is en waar onderwijs verbeterd kan worden en vaak hebben ze daar ook al ideeën voor. PlatOOlab speelt hierop in door tijd, geld en begeleiding beschikbaar te stellen om ideeën ter verbetering te onderzoeken onderbouwen en uit te werken. Belangrijke uitgangspunten van PlatOOlab zijn samenwerking en kennisdeling/benutting. Samen onderwijs vernieuwen werkt inspirerend en zorgt voor een breder draagvlak en duurzame implementatie.

Contactpersoon

Judith Koppens en Marjon van Keersop, platoolab@platoo.nl/ 06-12192759