Intervisie

Bestuurlijke visitatie

Marlies Snijders
Projectleider bestuurlijke visitatie & trainer Vensters

Marlies Snijders

Gehele jaar
€ 5.250 (excl. btw) peildatum 2023
Op locatie
Aanmelden
Interessant voor
Bestuurders
Organisator
PO-Raad

Hoe sta je ervoor als bestuursorganisatie: wat doe je goed, en waar kun je het nog beter doen? Die vragen staan centraal bij het bestuurlijk visitatietraject van de PO-Raad. Het doel is om samen ontwikkelpunten te ontdekken waarmee je het samenspel binnen je organisatie verder kunt versterken.  

Leren van een frisse blik van buiten

Je kunt als organisatie veel leren van 'een frisse blik van buiten'. In gesprek met bestuurders uit het primair onderwijs doe je nieuwe ideeën en inzichten op. Daarnaast reflecteer je met jouw organisatie op het bestuurlijk denken en handelen. Dat versterkt de bestuurlijke kwaliteit en draagt bij aan de verbetering van de organisatie én het onderwijs. 

Niet oordelen, maar ontwikkelen

De focus ligt op het in beeld krijgen van ontwikkelpunten en mogelijkheden voor verdere bestuurlijke professionalisering. Leren van elkaar staat centraal. De visitaties zijn niet bedoeld als audit of beoordeling en zijn niet te vergelijken met bijvoorbeeld een inspectiebezoek. Wel kan het eindrapport een mooi middel zijn om de inspectie te laten zien hoe je als organisatie bezig bent met ontwikkelen en professionaliseren.  
 

Externe video URL


Vanuit een zelfevaluatie naar een visitierapport 

Het visitatietraject bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Reflectie
Je start met een reflectie op het eigen bestuurlijk handelen.

2. Zelfevaluatierapport   
Daarna schrijft het schoolbestuur een zelfevaluatierapport. De principes uit de Code Goed Bestuur en een aantal algemene vragen vormen daarvoor de leidraad. Je kunt daarnaast eigen aandachtspunten formuleren. Bij het schrijven van de zelfevaluatie kun je gebruik maken van het Lerend Netwerk van de PO-Raad. 

3. Visitatiedag   
Op de visitatiedag bezoekt een commissie van bestuurders uit het primair onderwijs - ondersteund door een voorzitter en secretaris - je organisatie en spreekt met leden uit de bestuurlijke gemeenschap en andere (externe) belanghebbenden. Het zelfevaluatierapport vormt de basis voor deze gesprekken. Aan het einde van de dag krijg je een mondelinge terugkoppeling van alle bevindingen en aanbevelingen. 

4. Visitatierapport   
Op basis van de zelfevaluatie en het visitatiebezoek schrijft de secretaris van de visitatiecommissie een visitatierapport. Het schoolbestuur ontvangt het concept hiervan voor een toets op feitelijke onjuistheden. Ook kun je een bestuurlijke reactie geven. Hierna wordt de definitieve versie opgestuurd naar het schoolbestuur. Het rapport is ontwikkelgericht: met positieve punten, maar ook met aanbevelingen en suggesties voor verdere verbetering.

5. Follow up   
Je gaat met de conclusies van het visitatierapport aan de slag. Mocht je dat willen, dan denkt de PO-Raad mee over eventuele ondersteuningsmogelijkheden.

Lerend netwerk ter ondersteuning

Voor het traject kun je gebruik maken van het 'Lerend Netwerk' van de PO-Raad, met hierin ook andere organisaties die de bestuurlijke visitatie gaan doen. Tijdens het netwerk krijg je meer informatie over het proces van visitatie en alles wat daar bij komt kijken. Daarnaast ga je met elkaar in gesprek over je leerpunten en observaties. Dit helpt om reflectie op gang te brengen en een - voor een buitenstaander - begrijpelijke evaluatie te schrijven. Tussen de bijeenkomsten door schrijf je in etappes de zelfevaluatie. 

Enthousiaste ervaringen 

De afgelopen jaren hebben tientallen organisaties een bestuurlijke visitatie bij de PO-Raad gedaan. Lees bijvoorbeeld de ervaringen met bestuurlijke visitatie van Kees Elsinga, bestuursvoorzitter van Openbaar Onderwijs Zwolle en het interview met Karen Peters, voorheen voorzitter College van Bestuur van STEV.  

Meer weten? 

Wil je meer weten over de bestuurlijke visitaties van de PO-Raad? Lees de speciale informatiefolder met een overzicht van het hele proces. Natuurlijk kun je ons ook altijd mailen of bellen met een opmerking of vraag: 030 - 31 00 933.    

Doe ook mee! 

Wil je ook graag feedback over het functioneren van je bestuurlijke gemeenschap om zo nog verder te kunnen verbeteren? Meld je dan nu aan voor een bestuurlijke visitatie via het aanmeldformulier. Na je inzending, bekijkt de PO-Raad met jou hoe we de visitatie het beste aan kunnen pakken.