Webinar

Digitale veiligheid in de praktijk

Noelle Steeghs
Beleidsadviseur Digitalisering, privacy en informatiemanagement

Noëlle Steeghs

6 maart 2023
Gratis

Online

Aanmelden
Interessant voor
Bestuurders
Schoolleiders
Adviseurs
Overig
Organisator
PO-Raad en VO-raad

Digitale veiligheid: hoe ga je daarmee om als school of bestuur? En hoe werk je met het normenkader IBP? Pauline Satter (lid college van bestuur) en Henk Links (information security officer) van Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden delen hun ervaringen in een webinar op dinsdagmiddag 21 maart. Schrijf je in! 

  Voor wie?

  Het webinar maakt uit van een reeks en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is bij een schoolbestuur of school in het primair en/of voortgezet onderwijs: bestuurders, schoolleiders en ICT/IBP-medewerkers, docenten/leraren en overige geïnteresseerden.

  Wat is het Normenkader IBP?

  Het normenkader Informatiebeveiliging en Privacy ondersteunt scholen bij het werken aan een omgeving waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren. Het kader bestaat uit een set normen die beschrijven hoe en wanneer je een bepaald thema op de juiste manier beheerst voor digitaal veilig onderwijs. Daarnaast bevat het een toetsingskader waarmee je kunt bepalen waar jouw schoolorganisatie nu staat en een aantal good practices. 

  Reeks van drie webinars 

  • Maandag 6 maart: 14:00 tot 15:30 uur
   Sanne Maasakkers (security specialist bij het Nationaal Cyber Security Center) over digitale veiligheid en Chris Zintel (kwartiermaker programma Digitaal Veilig Onderwijs) over het programma Digitaal Veilig Onderwijs en het normenkader IBP.
    
  • Dinsdag 21 maart: 14:00 tot 15:30 uur
   Pauline Satter (lid college van bestuur) en Henk Links (information security officer) van Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden over de implementatie van het normenkader.
    
  • Dinsdag 18 april: 15:00 tot 16:30 uur
   Daniël Verlaan, onderzoeksjournalist en auteur van het boek ‘Ik weet je wachtwoord’.

  Meld je nu aan

  Geef je op voor het webinar via het aanmeldformulier. Je ontvangt daarop een e-mail met meer informatie en een uitnodiging voor deelname aan de webinarreeks. De link voor een specifiek webinar en het Normenkader IBP ontvang je uiterlijk drie dagen van tevoren.

  Na deze drie webinars

  • Ben je je bewust van de digitale gevaren die scholen en schoolbesturen lopen
  • Heb je handvatten om de digitale veiligheid binnen jouw schoolorganisatie te versterken
  • Ben je op de hoogte van het normenkader Informatiebeveiliging en Privacy, en hoe je dat als hulpmiddel kunt inzetten binnen je eigen schoolorganisatie 

  Veilig en doordacht digitaliseren

  Deze webinarreeks maakt deel uit van het project ‘Veilig en doordacht digitaliseren’ van de VO-raad en PO-Raad. Het project zet zich in om schoolbesturen en scholen bewust te maken van hun verantwoordelijkheden op het gebied van digitalisering en specifiek informatiebeveiliging en privacy. Zo draagt het project bij aan professionalisering van de schoolorganisatie. Het project valt onder het programma Digitaal Veilig Onderwijs waarin we samenwerken met Kennisnet, SIVON en het ministerie van OCW. 

  Wil je meer weten over digitale veiligheid in het onderwijs? Lees het rapport van de Adviesgroep Regie op ICT of blijf op de hoogte via het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy

  Heb je vragen over de webinarreeks? Stuur dan een e-mail naar het projectteam digitalisering van de VO-raad en PO-Raad.