Werkbezoek

IKC en doorgaande lijn peuters/kleuters

IKC-dag op locatie
Vrijdag 10 november
Geen extra kosten

IKC De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden

Interessant voor
Schoolbestuurders
Schoolleiders
Overig
Organisator
PO-Raad

Peuters en kleuters die samen spelen en leren van elkaar. Kindcentrum De Vlonder vertelt hoe zij met deze groepen omgaat om zo de overstap van de peutergroep naar het basisonderwijs vloeiender te laten verlopen. Kom naar deze editie van de 'IKC-dag op locatie' in Uden.   

In de groepsruimte van De Vlonder kunnen peuters gebruik maken van een breed (leer)aanbod en is er een directe verbinding met het speelleerplein van de kleuters. Zo raken de peuters spelenderwijs betrokken bij de school. Ze kunnen als ze daaraan toe zijn - incidenteel of structureel - aansluiten bij het onderwijsaanbod. Maar het werkt ook andersom: jonge kleuters kunnen spelen in de veilige speelleeromgeving van de peutergroep. 

Herken je deze vragen? 

  • Hoe vergroot je de kans op een goede start op school? 
  • Hoe zorg je voor een goede overgang van peutergroep naar kleuterklas? 
  • Hoe organiseer je dit? Wat zijn de kansen en aandachtspunten?  
  • Welke rol spelen ouders? 

Voor wie? 

De IKC-dag is bedoeld voor bestuurders, schoolleiders en middenmanagers uit het primair onderwijs en voor managers kinderopvang die willen werken aan een soepele(re) overgang van de peuter- naar de kleuterfase op hun school en/of binnen hun bestuur. 

Op bezoek

Tijdens de IKC-dag op locatie neem je een kijkje bij kindcentrum De Vlonder in Uden. Directeur Suzette Brants-van Elderen deelt haar ervaringen en lector en hoogleraar Ruben Fukkink vertelt over het onderzoek dat hij gedaan heeft naar de factoren die een soepele overgang van peuter naar kleuter mogelijk maken. Je gaat daarnaast in gesprek met elkaar en wisselt ervaringen uit. We sluiten de bijeenkomst af met een informele borrel. 

Kindcentrum De Vlonder

KC De Vlonder staat midden in de wijk Hoeven in het Brabantse Uden. In zes jaar tijd is het centrum uitgegroeid van een brede school met verschillende partners tot een integraal kindcentrum onder één bestuur, Kiem onderwijs en opvang. Met een compleet aanbod voor kinderen van 0 tot 13, van 7.30 tot 18.00 uur, 52 weken per jaar. Medewerkers van onderwijs en opvang werken samen in één team en er is sprake van integraal leiderschap.

Inmiddels biedt het centrum een doorlopende lijn in aanbod voor kinderen tot 6 jaar. Er kan aangesloten worden bij de behoefte van het kind en er is een structurele, soepele overgang mogelijk tussen peuteropvang en de groepen 1-2. Dat kan door dagelijks groepsdoorbrekend te werken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de kinderen. Het team wil dit in de toekomst graag doortrekken naar de leerjaren 3 t/m 8.

De medewerkers van KC De Vlonder weten voor welke uitdagingen teams staan die ook een doorlopende lijn in aanbod willen creëren. Over de fase van visievorming tot IKC en de uitdagingen die je in dergelijke trajecten tegenkomt, vertellen zij graag.

Programma

9.30Inloop 
10.00Welkom door adviseur Job van Velsen, mede namens Anneke Risselada (PO-Raad) en de BMK
10.10Welkom door De Vlonder
10.15Presentatie door directeur Suzette Brants-van Elderen over het concept en de organisatie van KC De Vlonder. Met ervaringen en inzichten uit de praktijk.
 Rondleiding door het gebouw.
11.30Lector en hoogleraar Ruben Fukkink deelt zijn ervaringen en inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek. 
 Vragen en discussie.
12.15Afsluiting, waarin PO Raad/BMK bij de deelnemers de behoefte aan intervisie verkennen.
 Uitwisseling met broodje.

Inschrijving is gesloten

Het maximumaantal inschrijvingen voor deze IKC-dag is bereikt, aanmelden is niet meer mogelijk. 

IKC-dagen op locatie

Sinds een paar jaar organiseert de PO-Raad samen met de BMK en/of het Steunpunt Passend Onderwijs 'IKC-Dagen op locatie'. Steeds op een andere plek in het land, steeds met een ander thema, maar altijd met interessante sprekers. Zij vertellen vanuit hun eigen ervaringen met Integrale Kindcentra (IKC), vaak gekoppeld aan een theoretisch kader. In een IKC vind je onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en/of voorschoolse en andere relevante voorzieningen onder één dak.  

IKC-dag op locatie