Werkbezoek

IKC en passend onderwijs

IKC-dag op locatie
Dinsdag 7 november 2023
Geen extra kosten

SKPO De Korenaar en kinderopvang Dikkie & Dik
Gerretsonlaan 17
5624 JL Eindhoven

Interessant voor
Schoolbestuurders
Schoolleiders
Overig
Organisator
PO-Raad

Inclusieve kinderopvang én inclusief onderwijs. Hoe geef je daar vorm aan binnen een Integraal Kindcentrum? Basisschool De Korenaar en kinderopvang Dikkie & Dik uit Eindhoven delen hun ervaringen als 'Inclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt' tijdens deze 'IKC-dag op locatie'. Een plek voor ieder kind uit de wijk staat bij hen voorop.

De Korenaar en Dikkie & Dik: “Alle kinderen uit de wijk zijn welkom op ons Spilcentrum. Kinderen met en zonder beperking moeten in eigen omgeving, met eigen vrienden, naar de kinderopvang, peutergroep, BSO kunnen en op eigen niveau onderwijs kunnen volgen. We staan voor een brede ontwikkeling waarbij ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Sociale vaardigheden en cognitie gaan hand in hand waarbij samen spelen en leren de basis vormen voor ons schoolklimaat. Dit is voor ons de kern van inclusie.”

Herken je deze vragen? 

  • Hoe zorg je voor een passend aanbod voor íeder kind? 
  • Hoe organiseer je dit? Wat zijn de kansen en aandachtspunten?  
  • Wat betekent dit voor het personeel? 
  • Wat zijn de effecten op de prestaties voor de kinderen, met en zonder beperkingen?

Voor wie? 

De IKC-dag is bedoeld voor bestuurders, schoolleiders en middenmanagers uit het primair onderwijs en voor managers kinderopvang die willen werken aan Inclusieve kinderopvang en inclusief onderwijs binnen hun kindcentra. 

Op bezoek

Tijdens de IKC-dag op locatie neem je een kijkje bij Kinderopvang Dikkie & Dik en De Korenaar in Eindhoven. Je gaat daarnaast in gesprek met elkaar en wisselt ervaringen uit. De bijeenkomst is praktisch en wordt afgesloten met een lunch.

Sprekers

Inschrijving is gesloten

Het maximumaantal inschrijvingen voor deze IKC-dag is bereikt, aanmelden is niet meer mogelijk.

IKC-dagen op locatie

Sinds een paar jaar organiseert de PO-Raad samen met de BMK en/of het Steunpunt Passend Onderwijs 'IKC-Dagen op locatie'. Steeds op een andere plek in het land, steeds met een ander thema, maar altijd met interessante sprekers. Zij vertellen vanuit hun eigen ervaringen met Integrale Kindcentra (IKC), vaak gekoppeld aan een theoretisch kader. In een IKC vind je onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en/of voorschoolse en andere relevante voorzieningen onder één dak.  

Programma

9.30Inloop 
10.00Welkom door Job van Velsen, mede namens Anneke Risselada (PO-Raad) en Marlies Peters (Steunpunt Passend Onderwijs) 
10.10Welkom door De Korenaar
10.15Presentatie van Berdi de Jonge en Patricia van den Elsen over het concept en de organisatie van De Korenaar, Dikkie & Dik, ’t Spilcentrum. Met ervaringen en inzichten uit de praktijk.
11.15Een kijkje in de school en bij Dikkie & Dik
12.00Gesprekstafels en lunch 
12.45Plenaire afsluiting en een check naar de behoefte aan intervisie in toekomst
IKC-dag op locatie