Masterclass

Inclusie: onderwijskundige en pedagogische keuzes

12 december 2023
15:00 - 19:00
€ 100,00

Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen

Aanmelden
Interessant voor
Bestuurders
Schoolleiders
Adviseurs
Overig
Organisator
PO-Raad en VO-raad

Welke onderwijskundige en pedagogische keuzes rond diversiteit en inclusie kun je tegenkomen als schoolleider? En hoe ga je daarmee om binnen je onderwijs, in de coaching van je collega’s en in je schoolomgeving? In deze actieve masterclass nemen onderzoekers en docenten Sofie Sergeant en Hanne Touw je mee in de zoektocht naar antwoorden op deze vragen.

Sofie Sergeant en Hanne Touw starten de masterclass met het waarom van inclusie: omdat er nu eenmaal sprake is van exclusie. Vervolgens lichten zij enkele concepten toe (kruispuntdenken, diversiteit, inclusie, inclusief onderwijs) en linken deze aan de praktijk.

Sergeant en Touw staan daarnaast stil bij de gewoontes van de inclusieve leraar (voortbouwend op het werk van Lani Florian en Tracy Edwards). Ze lichten toe waarom het werken aan een inclusieve school vraagt om 'moedige beslissingen' en 'heldere communicatie'.

Interactief

De masterclass is interactief van karakter; je wordt uitgedaagd om mee te denken met vragen als: Hoe kunnen wij onze verantwoordelijkheid nemen op die route richting inclusief onderwijs? En: Hoe brengen wij die inclusieve pedagogiek in de praktijk? Inclusieve pedagogiek vertrekt vanuit de premisse: wat werkt voor kinderen ‘waar iets mee is’, werkt voor veel kinderen. Het denkkader biedt een schoolontwerp waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit in leerstijlen, achtergronden, interesses en uitdagingen. 

Waarom meedoen?

  • Meer inzicht in de theoretische kaders rond diversiteit en inclusie in het onderwijs
  • Meer inzicht in begrippen als diversiteit, kruispuntdenken, inclusie, inclusief onderwijs en inclusieve pedagogiek
  • Handvatten om met een ‘inclusieve bril’ te kijken naar je eigen schoolpraktijk
  • Handvatten om dilemma’s in je dagelijkse praktijk met collega’s te bespreken.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders uit het po en vo die hun manier van werken en leidinggeven binnen de school op een inclusieve manier willen vormgeven. 

Daarnaast is de masterclass interessant voor leidinggevenden, beleidsadviseurs- en medewerkers van samenwerkingsverbanden, ondersteuningscoördinatoren en intern begeleiders in dienst van een school of bestuur (geen externe adviseurs).  

Aan deze masterclass kunnen maximaal vijftig deelnemers meedoen. Deelname geschiedt op basis van volgorde van inschrijving.

Sofie Sergeant
Hoofddocent Burgerschap & Inclusie aan de Hogeschool Utrecht

Sofie Sergeant

Hanne Touw
Docent aan het Instituut Onderwijs en Orthopedagogiek, werkzaam voor de minor Inclusief Onderwijs en in de masteropleiding Educational Needs

Hanne Touw