Ondersteuningstraject

Integratie regulier en speciaal onderwijs

Steunpunt Passend Onderwijs
T/m december 2023
Geen extra kosten
Interessant voor
Schoolbestuurders
Schoolleiders
Organisator
PO-Raad en VO-raad

Steeds vaker werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. Uit onderzoek blijkt dat de professionals die hierbij betrokken zijn, behoefte hebben aan uitwisseling en leren van elkaar. Herken je dit? Maak dan gebruik van het ondersteuningsprogramma 'Integratie regulier-speciaal onderwijs' van het Steunpunt Speciaal Onderwijs.   

In de periode januari tot en met december 2023 biedt het Steunpunt Passend Onderwijs een traject voor kortdurende ondersteuning aan bij de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Je krijgt advies of begeleiding om een stap verder te komen of je wordt in verbinding gebracht met vergelijkbare initiatieven. 

Ook bezig met inclusief onderwijs? 

De (kortdurende) ondersteuning is bedoeld voor samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en so- en/of sbo-scholen die initiatieven (willen) nemen om speciale voorzieningen te bundelen of te integreren en meer thuisnabij aan te bieden. Het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) voert dit programma uit in het kader van inclusiever onderwijs. Aan dit (gesubsidieerde) traject zijn geen kosten verbonden.  

Meer weten of interesse? 

Wil je graag meer informatie of is ondersteuning nodig rondom het thema samenwerking regulier en speciaal onderwijs? Stuur dan een mail naar de Helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl. We helpen je graag verder! 

Steunpunt Passend Onderwijs 

Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) van de PO-Raad en VO-raad ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs met de uitvoering van passend onderwijs en het nemen van stappen richting inclusiever onderwijs.

Steunpunt Passend Onderwijs