Kennisgroep

Kennisgroep Kwaliteit

4 juni 2024
Driebergen
Aanmelden
Interessant voor
Medewerkers Kwaliteitszorg
Organisator
PO-Raad

Wil je aanwezig zijn bij de bijeenkomst? Dan willen wij je vragen om je aan te melden zodat wij zicht hebben op het aantal deelnemers i.v.m. de lunch. 

Inschrijving is alleen mogelijk voor deelnemers aan de Kennisgroep Kwaliteit. Wil je je aanmelden voor deze kennisgroep? Meld je dan aan via: k.titulaer@poraad.nl.

Aanmelden

Programma

 • 9.30 uur: Inloop met koffie en thee
 • 10.00 - 10.15 uur: Welkom
 • 10.15 - 11.15 uur: De Staat van het Onderwijs 2024 
  Op 17 april verscheen de Staat van het Onderwijs 2024, het jaarlijkse verslag waarin de Inspectie van het Onderwijs de feiten, cijfers, meerjarige ontwikkelingen en resultaten rondom het onderwijs bijeen brengt. Tijdens deze sessie lichten Ralph Rusconi (programmamanager Staat van het Onderwijs) en Laurens de Croes (Inspecteur (v)so) de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen rondom het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs toe. Zij gaan nader in op thema’s als de kwaliteit van het onderwijs, basisvaardigheden, gelijke kansen en passend onderwijs in het po en (v)so.
 • 11.15- 11.30 uur: Korte pauze
 • 11.30 - 12.30 uur: Nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijs 
  Op 6 maart 2024 zijn de conceptkerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid opgeleverd aan het ministerie van OCW. Een volgende stap in de ontwikkeling van het nieuwe curriculum in het primair onderwijs en speciaal onderwijs (en vo en (v)so).

  In deze sessie gaat Bernard Teunis (manager actualisatie curriculum bij SLO) dieper in op deze conceptkerndoelen. De volgende vragen staan centraal: Hoe zijn de kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid tot stand gekomen? Hoe zijn deze kerndoelen bedoeld als leergebied? Hoe worden conceptkerndoelen definitief? En hoe wordt het onderwijs hierbij betrokken? Ook geeft Bernard een toelichting op de ontwikkeling van de gehele set van kerndoelen. Hoe zien de tijdlijnen eruit? En wanneer verwachten we dat de nieuwe kerndoelen voor alle scholen gelden?
 • 12.30 - 13.30 uur: Pauze
 • 13.30 - 14.45 uur: Scan bestuurlijk sociaal kapitaal 
  In deze sessie gaan Lyset Rekers-Mombarg (Universiteit Twente) en Lieneke Ritzema (Rijksuniversiteit Groningen) in op het belang van sociaal kapitaal voor het functioneren van schoolorganisaties. Zij starten met recente wetenschappelijke inzichten over kenmerken van schoolbesturen die van belang lijken voor het functioneren van besturen/onderwijsorganisaties. Sociaal kapitaal is één van de weinige bestuurlijke kenmerken die er daadwerkelijk toe doen voor de onderwijskwaliteit zoals die in de klassen tot uiting komt. Bij het sociaal kapitaal gaat het om de aanwezigheid en kwaliteit van interacties en samenwerking tussen medewerkers binnen een schoolorganisatie (intern sociaal kapitaal) en met betrokkenen buiten deze organisatie (extern sociaal kapitaal). 

  In het tweede deel van de sessie geven Lyset en Lieneke uitleg over de scan Bestuurlijk Sociaal Kapitaal. Dit is een online tool waarmee een schoolbestuur inzicht krijgt in het sociaal kapitaal van de eigen organisatie. De tool stuurt vragenlijsten uit naar de bestuurder, eigen medewerkers en externe contacten om het sociaal kapitaal te meten en genereert automatisch een bestuur-specifiek rapport. Het rapport toont de benutting van het sociaal kapitaal en geeft adviezen ter verbetering. We bespreken een voorbeeldrapport en gaan hierover met jullie in gesprek.

  Programma gespecialiseerd onderwijs
  In het middaggedeelte is er een aparte bijeenkomst voor kwaliteitsmedewerkers werkzaam in het gespecialiseerd onderwijs (SO, SBO, VSO). Dit programma bestaat uit twee onderdelen:

  1. Update van de actualiteiten. 
  2. Burgerschap & filosofie: praktijkverhaal Mytylschool Roosendaal

  In deze sessie neemt Kilian Schaap (oprichter) je mee in het verhaal van Kleine Grote Denkers en ga je ervaren waarom zij doen wat ze doen.

  We maken de koppeling tussen filosoferen en burgerschap en gaan praktisch aan de slag met een van onze spellen om zelf te ervaren wat andere soort vragen met je denken doen! Vervolgens bespreken we de opbrengsten voor kinderen & leerkrachten en praktijkvoorbeelden van de Mytylschool Roosendaal. We sluiten af met een brainstorm over hoe de praktische spellen en aanpak van Kleine Grote Denkers past bij jullie school en/of stichting en dagen we elkaar uit om mogelijkheden te onderzoeken hoe het nog meer van waarde zou kunnen zijn voor de specifieke doelgroepen. Durf jij te denken? Dan zie ik je graag bij deze sessie!
 • 14.45-15.00 uur: Afronding en afsluiting