Leertraject

Kwaliteit in het po

6 februari 2025
10:00 - 16:00
5 dagen
€ 2.390,- (ex btw)

Utrecht & Van der Valk, De Bilt

Aanmelden
Interessant voor
Medewerkers Kwaliteitszorg
Adviseurs
Organisator
PO-Raad

Hoe kun je als kwaliteitsmedewerker écht een bijdrage leveren aan de verbetering van de onderwijskwaliteit in jouw organisatie? Waar richt je je aandacht op, wie betrek je en wat is jouw plek en rol in het werken aan onderwijskwaliteit? Deze vragen staan centraal in het leertraject 'Kwaliteit in het primair onderwijs'. 

Bovenschoolse kwaliteitsmedewerkers zijn belangrijk in het samenspel tussen bestuur en scholen, scholen onderling en de adviseurs binnen het stafbureau. De invulling van deze functie is echter heel divers en hangt mede af van de grootte van de organisatie en de vraagstukken die spelen. Maar de basisvraag is vaak dezelfde: welke plek neem je in als kwaliteitszorgmedewerker? 

Herken je deze vragen? 

  • Hoe lever je een herkenbare bijdrage aan onderwijskwaliteit? 
  • Waar ben je wel van, en waarvan juist niet?
  • Wat is je plek in de organisatie en kun je daar maximaal gebruik maken van je expertise? 
  • Wat zijn de succesfactoren en valkuilen in het werken aan kwaliteit?
  • Heb je voldoende bondgenoten en medestanders? 

Voor bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers

Het leertraject is bedoeld voor bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers in het primair onderwijs die werken in de 'driehoek bestuurder, schoolleider en kwaliteitszorgmedewerker'. Je bent nog niet zo lang actief in deze functie en bent op zoek naar een adequate invulling van je rol, taken en positie binnen je eigen organisatie. Het traject staat niet open voor externe adviseurs of consultants. 

Van kennis tot vaardigheid

Onderwijskwaliteit in brede zin, vanuit een bovenschools perspectief, staat centraal in het traject. Waar gaat kwaliteitszorg eigenlijk precies over? Hoe creëer je zicht op kwaliteit en hoe werk je samen aan kwaliteit? Daarnaast gaat het om meer inzicht in je rol, positie en vaardigheden als adviseur. Per bijeenkomst is maximaal een uur voorbereiding nodig. 

Samen professionaliseren

Je leert in dit traject niet alleen meer over je eigen werkveld en functioneren, maar je investeert tegelijkertijd in de professionalisering van je organisatie. Je past de opgedane kennis toe in de praktijk en reflecteert hierop met je studiegenoten. Samen leren is het uitgangspunt.  

Dit haal je uit het leertraject

  • Brede kennis van onderwijskwaliteit 
  • Handvatten om hieraan (samen) te werken vanuit de strategie van je organisatie
  • Vaardigheden om hier invulling aan te geven
  • Meer zicht op jouw rol, positie en meerwaarde in het bestuurlijke krachtenspel
  • Een netwerk van collega kwaliteitszorgmedewerkers

Intake vooraf

Voordat het leertraject start, heb je een intakegesprek met de trainers. Zo kun je kijken of het traject inderdaad past bij jouw leervragen en wensen. En krijgen de trainers input om het traject meer op maat te maken.

Inschrijven 

Enthousiast geworden over dit basisleertraject kwaliteit? Je kunt je inschrijven via de aanmeldbutton rechts boven. Er zijn 20 plekken voor dit traject, op volgorde van binnenkomst, en vol is vol. We werken met een wachtlijst. 

Dit traject wordt ook aangeboden in het najaar van 2024, met als startdatum 3 oktober 2024. Meer info  

Programma

1. Donderdag 6 februari 2025: Zicht op kwaliteit en kwaliteitszorg
Van der Valk, De Bilt

In deze bijeenkomst onderzoek je je eigen context en opdracht en scherp je je leervraag aan. Daarnaast bekijken we enkele basismodellen ter ondersteuning van kwaliteitsgesprekken in je organisatie. Ook gaan we in op instrumenten die het doelgericht, planmatig en cyclisch werken aan kwaliteit gemakkelijker maken en krijg je een introductie in de kwaliteitsstandaarden BKA en SKA. 

2. Donderdag 20 maart 2025: Je eigen plek
Van der Valk, De Bilt

Van speelveld naar spelregels. Wie heeft welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van kwaliteit? Wanneer en hoe doe je je werk goed? Zijn de regels helder en eerlijk? Met een systemische bril kijk je naar je eigen organisatie en je plek daarin. Waar zit jouw kracht als intern adviseur? Je krijgt handvatten voor het contracteren en hercontracteren van een opdracht. 

3. Dinsdag 15 april 2025: Werken met het onderzoekskader
PO-Raad, Utrecht

Hoe ziet het onderzoekskader van de onderwijsinspectie eruit? Wat valt er onder het domein BKA en wat betekent dit voor het stafkantoor/bestuursbureau? Hoe zit het met het samenspel tussen BKA en SKA, de kwaliteitscyclus stichting en de school/scholen? En welke rollen van de kwaliteitsadviseur worden daarbij aangesproken? 

 

4. Dinsdag 3 juni 2025: Samenwerken en samen veranderen
PO-Raad, Utrecht

In deze bijeenkomst neem je zelf een gast mee: een collega kwaliteit, een medewerker van het stafbureau, een schoolleider of je bestuurder. Hoe zet je samen een verandering in? En hoe communiceer je daarin effectief met elkaar en kom je tot draagvlak? 

5. Donderdag 11 september 2025: Terugkombijeenkomst
PO-Raad, Utrecht

Na de zomervakantie volgt een korte opfrisbeurt en blik je terug op het geleerde en dat wat nog nadere aandacht verdient in de toekomst. Ook kijken we met elkaar naar de actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit

Deskundige begeleiding

Mark Ackermans, senior adviseur bij B&T, is opgeleid tot psycholoog en heeft een bijzondere interesse in de totstandkoming van prestaties. Wat maakt dat het in het ene geval niet lukt om een groep succesvol te laten samenwerken en het op andere plekken volop ‘stroomt’? Mark heeft veel ervaring met projecten en leergangen op het gebied van onderwijskwaliteit, strategie- en planvorming en persoonlijk leiderschap.

Loes Peterse, ook senior adviseur bij B&T, is gedreven om bij te dragen aan onderwijs dat duurzaam is. Als adviseur en docent begeleidt ze besturen, scholen en (interim-) onderwijsprofessionals bij hun leiderschap, strategische keuzes en verander- en samenwerkingsvraagstukken.