Ondersteuningstraject

Op peil houden onderwijskwaliteit

Goed Worden, Goed Blijven +
Gratis

Op locatie

Aanmelden
Interessant voor
Schoolleiders
Organisator
PO-Raad

Heeft jouw school de basis op orde, maar liggen de onderwijsresultaten gevaarlijk dicht bij de signaleringswaarde, of net daaronder? Dan kun je als school(leider) gebruikmaken van het ondersteuningstraject 'Goed Worden, Goed Blijven Plus' om hieraan te werken. Ga samen met een extern adviseur aan de slag met een zelfevaluatie en een verbeterplan.  

Wat houdt de ondersteuning in? 

Het ondersteuningstraject Goed Worden, Goed Blijven Plus van de PO-Raad voor schoolleiders (en teams) bestaat uit: 

 • Begeleiding van een ervaren onderwijsadviseur
 • Een zelfevaluatie, die je kunt gebruiken als basis voor een jaar- of schoolplan
 • Een Plan van Aanpak voor het komende schooljaar, gericht op het verbeteren van de resultaten (en breder)

Voor wie? 

In het nieuwe resultatenmodel van de Onderwijsinspectie heeft iedere school een eigen signaleringswaarde die past bij de leerlingpopulatie. Je kunt als school(leider) gebruik maken van het ondersteuningstraject Goed Worden, Goed Blijven Plus als de opbrengsten rond deze signaleringswaarde liggen en daarmee duidelijk lager zijn dan het landelijk gemiddelde.  

Ook voor sbo, so en vso

Goed Worden Goed Blijven Plus is er ook voor het sbo, so en vso. Je school moet dan voldoen aan een of meerdere van onderstaande kenmerken: 

 • De leerlingpopulatie is niet in beeld en beschreven
 • Er zijn op het gebied van de opbrengsten geen ambities geformuleerd passend bij de leerlingpopulatie
 • Zijn er wel ambities, dan worden deze in de meeste jaren niet waargemaakt. 

De signaleringswaarde speelt bij deze scholen geen rol om in aanmerking te komen voor GWGB plus. 

Hoe werkt het? 

 • Aanmelding. Meld je aan voor het programma via dit formulier.  Hierop vul je je school- en bestuursgegevens in en de berekening van de resultaten van je school (voor sbo, so en vso geldt dit laatste niet). Hierna ontvang je een ontvangstbevestiging van GWGB. 
   
 • Kennismaking. Een programmamedewerker neemt daarna contact met je op voor een kennismakingsgesprek.  Hierin ga je in op de wederzijdse verwachtingen en geef je achtergrondinformatie over de school en de resultaten. De aanmelding wordt hierna definitief. 
   
 • Expert. Op basis van het kennismakingsgesprek, word je in contact gebracht met een expert die past bij de vraagstukken van jouw school. De experts van het programma zijn goed thuis in het onderwijs en het begeleiden van scholen. 
   
 • Zelfevaluatie. Je maakt als school een zelfevaluatie aan de hand van een format. De expert kijkt mee en kan, afhankelijk van je wensen, hulp bieden. Door bijvoorbeeld klassenbezoeken af te leggen of mee te kijken naar de LVS-resultaten.  Zo ontstaat een goed beeld van de beginsituatie (0-meting) en jullie (hulp)vraag. 
   
 • Verbeterplan. Samen met de expert stelt  je school een Plan van Aanpak of verbeterplan op. Ook hiervoor gebruik je een format. In het plan beschrijf je wat de school gaat doen de komende periode, maar ook wat de expert oppakt. Je verbetert de leerresultaten door keuzes te maken in het aanbod en de manier waarop de leerstof wordt aangeboden. De expert kan een studiedag leiden over een bepaald onderwerp, enkele leraren intensief begeleiden, meewerken met de intern begeleider of een coach zijn voor de schoolleider.  
   
 • Aan de slag. Samen met de expert ga je aan de slag om het beste te halen uit je leerlingen en de ambities van de school te verwezenlijken. Werken vanuit een Plan van Aanpak geeft nieuwe energie, zeker als doelen worden behaald. 

Als je deelneemt aan dit project start je met een zelfevaluatie. Om je op weg te helpen heeft de PO-Raad een zelfevaluatietool ontwikkeld voor zowel het regulier basisonderwijs als het gespecialiseerd onderwijs. Wil je aan de slag met het Onderwijsresultatenmodel van de inspectie? Volg dan onze online mini-cursus

Wat vraagt dit van jouw school?

Meedoen met het programma vraagt inzet van de school en uiteraard goedkeuring van het bestuur. Het is een interventie die je samen inzet om de resultaten (verder) te verbeteren en waarvoor motivatie nodig is op alle niveaus.  

Gebruikmaken van het ondersteuningstraject? 

Kijk of je school in aanmerking komt voor het ondersteuningsprogramma van Goed Worden, Goed Blijven Plus, bespreek het met je team en meld je aan!

Heb je nog vragen? Mail ons.

Zo bereken je of jouw school in aanmerking komt

Normaal gesproken wordt uitgegaan van de drie laatst afgenomen eindtoetsresultaten. Door het wegvallen van de eindtoets in 2020, kijk je nu naar het gemiddelde van 2019, 2021 en 2022. Vervolgens bereken je welk percentage leerlingen in deze jaren 1F en 1S/2F heeft behaald voor lezen, taalverzorging en rekenen samen. Aan de hand van deze cijfers kijkt ook de inspectie naar de leerresultaten.

Kijk in Vensters

De cijfers die je in het rekenvoorbeeld ziet, kun je vinden in het programma Vensters. In aanmerking voor Goed Worden, Goed Blijven Plus komen: 

 • Scholen die in Vensters ‘oranje’ kleuren en daarnaast dichter bij de signaleringswaarde van hun schoolwegingsgroep uitkomen dan bij het landelijk gemiddelde   
 • Scholen die in Vensters ‘rood’ kleuren, omdat ze onder de signaleringswaarde scoren. Na de aanmelding wordt wel besproken of de start van ondersteuningstraject niet samenvalt met een bezoek van de inspectie of een herstelopdracht. Ook bekijken we of de school geschikt is voor GWGB Plus of beter past binnen het reguliere programma GWGB.

Waarden om mee te kunnen doen

Hier zie je een overzicht van de schoolwegingsgroepen. Achter elke schoolwegingsgroep staat de maximale score om gebruik te kunnen maken van het aanbod van GWGB Plus. Ook als je slechts op één van de referentieniveaus onder de grenswaarde scoort, kan je jouw school inschrijven.

gwgbplus

 

Goed Worden, Goed Blijven +