Ondersteuningstraject

Preventief aan de slag met kwaliteitszorg

Goed Worden, Goed Blijven +
Maatwerk
Gratis
Op locatie
Aanmelden
Interessant voor
Schoolbestuurders
Organisator
PO-Raad

Ben jij schoolbestuurder en wil je graag actiever aan de slag met de kwaliteitszorg binnen jouw bestuur? Zodat je meer zicht hebt op mogelijke risico’s en hier ook op kan (bij)sturen? Maak dan gebruik van het ondersteuningstraject voor bestuurders van het project Goed Worden, Goed Blijven Plus.

Wat is het doel?

Als bestuurder ben je (eind)verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs van je school/scholen. Maar hoe krijg je hier (meer) zicht en grip op?

Via het ondersteuningstraject van Goed Worden, Goed Blijven Plus krijg je:

 • Meer inzicht in de actuele stand van zaken aan de hand van een zelfevaluatie 
 • Meer inzicht in de processen die spelen op het gebied van kwaliteit en kwaliteitszorg
 • Meer kennis over de samenhang daartussen en hoe je daarop kunt (bij)sturen.

Voor wie?

Dit ondersteuningstraject is speciaal ontwikkeld voor schoolbestuurders die risico’s zien als het gaat om de inrichting van hun kwaliteitszorg en hier graag preventief mee aan de slag willen om te voorkomen dat het bestuur een onvoldoende beoordeling krijgt van de inspectie. 

Als (een van) onderstaande criteria van toepassing zijn, kom je in aanmerking voor de ondersteuning:

 • in de laatste 3 jaar zijn een of meer scholen onvoldoende of zeer zwak beoordeeld door de inspectie
 • in de laatste 3 jaar deed de inspectie bij een of meer scholen onderzoek naar aanleiding van risico’s
 • in een beoordeling van de inspectie werd geen onvoldoende gegeven aan het bestuur, maar zijn wel duidelijke ontwikkelopdrachten aan het bestuur gegeven.

Voor éénpitters gelden daarbij de volgende criteria: 

 • Maak je je zorgen over of je stelsel voor kwaliteitszorg voor bestuurlijk handelen goed (genoeg) werkt omdat je vragen hebt:
  • over wat verwacht wordt van besturen bezien vanuit de standaarden BKA1, 2 en 3  
  • op het vlak van inrichting van onafhankelijk, intern toezicht met name op het onderwerp toezien op onderwijskwaliteit 
  • of je bestuursdocumenten zoals toezichtsvisie, toetsingskader, kwaliteitskalender op orde zijn en goed werken 
  • over de rolneming in de verschillende gremia ((directeur)-bestuurder, toezichthouders, (G)MR), de cultuur in de organisatie. 

Eénpitters waarop één of meer van bovenstaande criteria van toepassing zijn én die in de afgelopen twee jaar niet voldoende (zonder herstelopdrachten) of goed zijn beoordeeld, kunnen zich bij de PO-Raad aanmelden voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek verkennen we of en welke ondersteuning mogelijk is. 

Dit ondersteuningstraject staat los van een eventueel kwaliteitsverbetertraject dat een schoolleider met zijn/haar team ingaat binnen het project Goed Worden, Goed Blijven (Plus).

Wat houdt de ondersteuning in?

Het ondersteuningstraject bestaat onder andere uit:

 • Een analyse van het bestaande kwaliteitsbeleid
 • Een zelfevaluatie op drie gebieden (aan de hand van een format met reflectievragen):
  • Visie, ambities en doelen (BKA1)
  • Uitvoering en kwaliteitscultuur (BKA2)
  • Evaluatie, verantwoording en dialoog (BKA3)
 • Verdiepende gesprekken met een ervaren adviseur hierover
 • Concrete handvatten voor het vervolg.

Je wordt gekoppeld aan een ervaren onderwijsadviseur. Hij of zij start met een verdiepende analyse van de beleidsstukken op het gebied van kwaliteitsbeleid. Jullie bekijken vervolgens samen de inzichten uit de zelfevaluatie. Zo wordt duidelijk waar mogelijke knelpunten en risicofactoren zitten. De adviseur voert daarna waar nodig een aantal gesprekken met jou en met andere betrokkenen.

Op basis van de analyse en de gesprekken krijg je concrete adviezen van de adviseur over hoe je aan de slag kunt met mogelijke verbeterpunten in je kwaliteitsbeleid en je start met het maken van een Plan van Aanpak. Samen met de adviseur bepaal je of je het plan zelfstandig uit gaat voeren of dat (beperkte) ondersteuning nodig is.

Jij bent als bestuurder in dit traject het eerste aanspreekpunt. Er is ruimte voor maatwerk, passend bij jouw eigen dilemma’s over de onderwijskwaliteit op jouw school of scholen.  

Gratis

Het programma Goed Worden, Goed Blijven Plus is bedoeld voor scholen en besturen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs die voldoende presteren op kwaliteitsgebied, maar dit graag zo willen houden en/of verbeteren. Het programma wordt betaald vanuit subsidiegelden. Voor de betrokken scholen en besturen zijn er daarom geen kosten aan verbonden. Uiteraard is het wel belangrijk om voldoende tijd en energie vrij te maken om optimaal rendement te halen uit de aangeboden ondersteuning.

Meer weten of aanmelden voor de bestuursondersteuning?

Heb je behoefte aan meer informatie en/of twijfel je of het wel bij jou past en wat het zal opleveren? Neem dan contact op met Uschi van der Velden via u.vandervelden@poraad.nl of via 06 1808 6879. Zij helpt je graag verder! Of meld je meteen aan via het aanmeldformulier

Een herstelopdracht van de inspectie?

Heeft je school onlangs inspectiebezoek gehad en kwam er een onvoldoende beoordeling uit? Dan kun je als bestuurder terecht bij het reguliere kwaliteitsprogramma Goed Worden, Goed Blijven. Samen met een adviseur maak je een Plan van Aanpak om grip te (her)krijgen op de kwaliteit en kwaliteitszorg.

Goed Worden, Goed Blijven +