Leertraject

Regionaal samenwerken op arbeidsmarktvraagstukken

Start 28 september 2023
4 middagen (inclusief inlooplunch)
€ 1.699,00 (excl. btw)

PO-Raad
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht

Interessant voor
Schoolbestuurders
Organisator
PO-Raad

Steeds meer schoolorganisaties zoeken de samenwerking op en bundelen hun krachten in de regio. Zo ook in de aanpak van de arbeidsmarkttekorten. Maar, hoe hou je grip op deze samenwerking? En: hoe doe je recht aan ieders belangen? Deze leergang biedt je inzicht in de kenmerken van krachtige regionale sturingsnetwerken en helpt je verder op weg in jouw praktijk.

Bij een goede samenwerking zit de uitdaging vaak niet zozeer in het ‘wat’ - welke interventies zetten we in? -, maar veel meer in het ‘hoe’ en het ‘waar’. Dus: op welke manier komen we tot inhoudelijke afspraken, welke partijen betrekken we hierbij en hoe gaan we om met alle individuele en collectieve belangen? Het gezamenlijk formuleren van de maatschappelijke opgave die je met elkaar wil aanpakken, kan dan een goed startpunt zijn.   

Herken je deze vragen? 

 • Hoe formuleer je een gezamenlijk vertrekpunt? 
 • Hoe vertaal je een collectief vraagstuk naar collectieve sturing?
 • Wat is nodig om de samenwerking goed te laten werken?
 • Hoe houd je de samenwerking levendig?
 • Hoe betrek je je eigen organisatie hierbij?

Krijg grip op jouw regionale sturingsnetwerk 

De leergang is ontwikkeld voor schoolbestuurders in het primair onderwijs die door samenwerking met collega-organisaties aan de slag willen gaan met de arbeidsmarktvraagstukken in hun regio. Dit kunnen bestuurders zijn die hier al even mee bezig zijn, maar ook besturen die nog in een oriënterende fase zitten.

Theorie én praktijk 

De leergang bestaat uit een combinatie van kennis/wetenschap, praktijkvoorbeelden en handvatten om zelf aan de slag te gaan met je eigen casuïstiek. 

Dit levert de leergang je op

 • Handvatten om toe te werken naar een krachtig sturingsnetwerk

 • Kennis over de kansen en mogelijkheden van regionale samenwerking

 • Inzicht in de aandachtspunten en valkuilen hierbij 

 • Kennis over wat kan helpen om (bestaande) samenwerkingen te versterken

 • Inspiratie om zelf aan de slag te gaan 

 • Netwerk van schoolorganisaties binnen de PO-Raad die actief zijn op dit thema

Programma

Dag 1 - 28 september 2023: Sturen op inhoud
Dag 2 - ​​2 november 2023​: ​Organiseren van een krachtige samenwerking 
Dag 3 - ​​23 november 2023​: Verankeren in de eigen organisatie​
Dag 4 - 14 december 2023:  Regie pakken in de regio 

 

 

Deskundige begeleiding

Esther Klaster - Common Eye

Esther Klaster begeleidt de leergang. Haar expertise ligt bij regionale samenwerking en netwerken binnen de onderwijs- en arbeidsmarkt. Op dit thema is ze in 2015 gepromoveerd aan de Universiteit Twente. Sinds zes jaar is ze actief als procesbegeleider, trainer en adviseur bij adviesbureau Common Eye waarbij ze onder andere onderwijsbesturen ondersteunt bij hun samenwerkingsvraagstukken. Esther was ook lid van het ontwerpteam dat het adviesrapport 'Denken, doen en doorpakken in de regio' publiceerde (juni 2022). 

"Wat mij fascineert aan samenwerking is dat er zoveel bij elkaar komt: Het samenspel van organisaties en individuen met al hun onderlinge relaties en belangen, het balanceren van inhoud en proces. Eigenlijk alles wat in een ‘enkele’ organisatie ook gebeurt, maar dan in het kwadraat!”

- Esther Klaster

 

 

Edith Hooge
Onderzoeker regionaal onderwijsbestuur, hoogleraar Onderwijsbestuur TIAS, Universiteit van Tilburg

Edith Hooge

Arnold Jonk
Bestuurder NVAO, voormalig hoofdinspecteur Basisonderwijs en bestuurder van STAIJ

Arnold Jonk

Sam Terpstra
Adviseur, toezichthouder en voormalig (onderwijs)bestuurder

Sam Terpstra

Henno Theisens
Directeur kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Henno Theisens