Leertraject

Samenwerken aan lerende organisaties

VOL - Wachtlijst
1 oktober 2024 - 4 maart 2025
5 lesdagen
€ 2500,00 per duo (exclusief btw)

PO-Raad
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht

Meld je aan voor de wachtlijst
Interessant voor
Schoolbestuurders
Adviseurs
Organisator
PO-Raad

Hoe zorg je ervoor dat je bestuur en scholen lerende organisaties worden? In een lerende organisatie wordt systematisch en onderbouwd gewerkt aan onderwijskwaliteit en heerst een fijn leer- en werkklimaat. In dit leertraject krijg je als duo (of drietal) van bestuurder en beleidsadviseur inzichten, kennis en handvatten voor het bevorderen van een cultuur waarin op alle niveaus van en met elkaar wordt geleerd. En wat je leert breng je direct in de praktijk.  

Samen leren en verbeteren 

Dit leertraject is bedoeld voor bestuurders en beleidsadviseurs op het gebied van kwaliteit en innovatie, onderwijs, kwaliteitszorg of HRM, uit hetzelfde bestuur. Je schrijft je in als duo (of als drietal). Samen kun je ervoor zorgen dat zaken echt veranderen of verbeteren binnen je organisatie. Ieder vanuit de eigen rol, taak of specialisme.  

Lerende organisatie is de basis voor aanpak opgaven  

Als bestuurder en beleidsadviseur sta je samen voor de opgave om de organisatiestructuur en -cultuur zo in te richten dat scholen duurzaam en systematisch hun onderwijskwaliteit verbeteren. Tegelijkertijd merk je dagelijks de gevolgen van het lerarentekort. Een lerende organisatie is een goede basis om aan deze opgaven te werken. Lerende organisaties (schoolbesturen en scholen) zijn in staat zich te ontwikkelen en te innoveren. Bovendien willen leraren en schoolleiders er graag werken.  

Aan de slag 

Tijdens dit leertraject leer je hoe je als duo en vanuit je eigen rol een lerende organisatie kan bevorderen. Al tijdens het traject maak je de koppeling met de praktijk en leer je van anderen.  

  • Tussen de bijeenkomsten door breng je het geleerde in de praktijk in je eigen organisatie. Je krijgt opdrachten mee die je grotendeels kunt uitvoeren binnen lopende activiteiten in je bestuur.  
  • Daarnaast plan je tussentijds uitwisselingsmomenten met een ander deelnemend duo/drietal.  
  • Ook krijg je een kijkje in de keuken van een bestuur dat al langere tijd actief werkt aan het zijn van een lerende organisatie.  

Wat levert dit leertraject je op?

  • Gezamenlijke visie op lerende organisaties 
  • Inzicht in je rol bij het stimuleren en ondersteunen van lerende organisaties 
  • Handvatten om zelf een lerende organisatie te creëren  
  • Kennis over de toepassing en benutting van onderzoek en wetenschappelijke inzichten 
  • Netwerk van bestuurders en beleidsadviseurs op het gebied van lerende organisaties   

Aanmelden

Let op: Je meld je aan als duo (of drietal) van bestuurder en adviseur. Eén van de twee (of drie) vult het aanmeldformulier in. Bij de laatste vraag geef je de naam en functie van je partner(s) op. 

Programma

De lerende organisatie in beeld
PO-Raad, Utrecht

16.30 - 19.30 uur

In deze bijeenkomst bespreken we het belang van een lerende organisatie en de theorie hierover. Je maakt kennis met het model: 8 dimensies van een lerende organisatie die onderling samenhangen. Met praktische tools maak je een analyse om te kijken waar jouw stichting staat en bepaal je een focus voor verbetering. We bespreken de rol van bestuurders, beleidsadviseurs en andere rollen in je organisatie en hoe je samen concreet aan de slag kan.  

Stimuleren en ondersteunen van een onderzoekscultuur
PO-Raad, Utrecht

16.30 – 19.30 uur

Systematisch en evidence-informed werken aan onderwijsverbetering is een belangrijke dimensie van de lerende organisatie. We gaan dieper in op wat dit van scholen vraagt en wat de rol van het bestuur kan zijn om het systematisch en evidence-informed werken te stimuleren en te verbeteren. Ook bespreken we praktische handreikingen en hoe je vanuit een voorbeeldrol zelf onderzoeksmatig kan werken aan een onderzoekscultuur. 

Webinar: Evidence informed werken in de school (optioneel)
Online

15.30 - 16.45 uur

Wie na de tweede bijeenkomst nog meer verdieping en handvatten zoekt om evidence-informed werken in de school te stimuleren kan aansluiten bij dit webinar. Anje Ros gaat dieper in op hoe evidence-informed werken in de praktijk vorm krijgt. We raden aan om dit webinar ook onder de aandacht te brengen bij schoolleiders, experts en beleidsmedewerkers binnen je bestuur. Zo breng je de beweging nog verder de organisatie in.   

Let op: Dit webinar is tevens gratis toegankelijk voor geïnteresseerden die niet deelnemen aan het leertraject. Voor dit webinar dien je je apart aan te melden.

Aanmelden voor de webinar 

Gespreid leiderschap in alle lagen van de stichting
PO-Raad, Utrecht

16.30 – 19.30 uur

Gespreid leiderschap is een leiderschapsvorm die past bij een lerende organisatie. We gaan in op wat gespreid leiderschap in scholen en op bestuursniveau betekent en wat dit vraagt van schoolleiders en bestuur. Ook leggen we een relatie met strategisch personeelsbeleid en loopbaanpaden. Je krijgt antwoord op de vraag hoe je alle expertise binnen je bestuur optimaal kunt benutten op school- en bovenschools niveau. En hoe je leraren en specialisten kunt blijven binden en boeien. 

Stimuleren van een leercultuur op alle niveaus
PO-Raad, Utrecht

16.30 – 19.30 uur

Een cultuur waarbij het leren met en van elkaar op de werkvloer vanzelfsprekend is, is een belangrijk element van de lerende organisatie. Verschillende thema’s komen aan bod, zoals het stimuleren van teamleren, de verbinding met organisatiedoelen, systematisch feedback geven, leren met en van partners, en de rol van huisacademies en HRD/HRM-beleid. We bespreken knelpunten en mogelijke verbeteracties. 

Werkconferentie Samen werken aan een lerende sector
PO-Raad, Utrecht

16.30 – 19.30 uur

De laatste bijeenkomst van het leertraject heeft de vorm van een werkconferentie, waarvoor we een breed gezelschap uitnodigen. We presenteren onze resultaten en leeropbrengsten. Vervolgens gaan we aan gesprekstafels aan de slag met het bredere perspectief: wat is nodig om samen een stap verder te komen als lerende, onderzoekende sector? Dit is ook een kans om collega’s uit jullie organisatie mee te nemen in de ontwikkeling die jullie hebben gemaakt.  

De PO-Raad nodigt onder lectoren, medewerkers en deelnemers aan eerdere leertrajecten rondom dit thema uit. Zo brengen we een netwerk van lerende organisaties op gang. 

Deskundige begeleiding

De leergang wordt begeleid door Anje Ros: lector leren en innoveren bij Fontys Hogescholen. Daarnaast is ze verbonden aan het Platform Samen Onderzoeken en verzorgt ze al sinds de start van de PO-Academie leertrajecten. Rode draad in haar werk is het bevorderen van onderzoeksmatig leiderschap en het ondersteunen van lerende organisaties. 

Naast Anje Ros zullen verschillende beleidsadviseurs van de PO-Raad een bijdrage leveren. 

Betrokken vanuit PO-Raad

VOL - Wachtlijst