Leertraject

Strategisch HR

Start 21 november 2024
4 lesdagen (van 9:00u tot 17:00u)
€ 2.800 (duo), € 3.750 (drietal) (excl. btw) incl. lunch
De Bilt
Aanmelden
Interessant voor
Schoolbestuurders
Adviseurs
Organisator
PO-Raad

Strategisch HR-beleid is een krachtig middel om onderwijskwaliteit te waarborgen en processen te verbeteren. Zeker als de bestuurder, schoolleider en HR-adviseur goed samenwerken. In deze leergang krijg je bouwstenen voor de gezamenlijke ontwikkeling van een effectief HR-beleid voor jouw organisatie. 

Hoe maak je HR-beleid strategisch en effectief? En hoe draag je vanuit dit vakgebied bij aan de onderwijsambities en ontwikkeldoelen van je school en bestuur? Deze vragen vormen het uitgangspunt van de leergang Strategisch HR. Centraal staat de vertaling van de HRM-waardeketen van Knies en Leisink naar de praktijk. Aan het eind van elke cursusdag heb je een concreet resultaat, zoals de start van een plan van aanpak. 

Gezamenlijke ontwikkeling

Omdat je HR-beleid ontwikkelt vanuit de bredere organisatievisie, is het belangrijk dat naast de HR-adviseur ook de bestuurder en de schoolleider goed aangehaakt zijn. Want alleen samen kom je tot een succesvolle implementatie en heb je impact binnen je school of bestuur. Daarom schrijf je je ook als duo (of drietal) in voor deze leergang. 

Van theorie naar praktijk

Je gaat op zoek naar de uitgangspunten van goed HRM-beleid en past deze toe binnen je eigen praktijk. Daarbij bekijk je welke rollen de diverse betrokkenen hebben bij de ontwikkeling en implementatie.

Samen van start 

De leergang is ontwikkeld voor scholen en besturen die van start gaan met strategisch HR of hier nog niet zo lang mee bezig zijn en op zoek zijn naar handvatten.  

Dit levert de leergang je op:
 

  • Een basis voor een gezamenlijke visie op strategisch HR vanuit onderwijskwaliteit
  • Zicht op de samenhang tussen organisatie- en HR-beleid
  • Inzicht in de mensen en instrumenten die hierbij een rol spelen 
  • Een start met de implementatie hiervan 
  • Kennis van de laatste trends en ontwikkelingen op HR-gebied
  • Een netwerk binnen de PO-Raad als vereniging

Programma

De vier cursusdagen bestaan uit een aantal vaste elementen: theorie over een thema, een krachtenveldenanalyse, het benoemen van key-issues en het verdiepen en concretiseren daarvan. De ochtenden zijn voor de bestuurders en de HR-professionals, de verdiepingsmiddagen alleen voor HR. 

Gedurende de dagen werk je aan je plan van aanpak voor het ontwerpen en implementeren van strategisch HR-beleid voor jouw organisatie.

  • Inloop: 9:00 uur
  • Start: 9:00 uur
  • Eind: 17:00 uur 

 

Dag 1: Introductie Strategisch HRM
De Bilt
Van der Valk Hotel De Bilt

Wat zijn belangrijke uitgangspunten bij strategisch HR? We bespreken de theorie van de HRM-waardeketen en de toepassing daarvan in de onderwijspraktijk. Dit model gebruiken we als hulpmiddel om onderwijsambities te bereiken. Daarbij gaan we op zoek naar de balans tussen opbrengsten voor de organisatie én opbrengsten voor de medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat jouw HR-interventies het verschil maken op beide gebieden?

Dag 2: Horizontale integratie van beleidsinstrumenten
De Bilt
Van der Valk Hotel De Bilt

Op dag twee staat het effectief inzetten van HR-instrumenten op basis van het AMO-model (Abilities, Motivation, Opportunities) centraal. We kijken naar de samenhang van jouw HRM-beleid en hoe de verschillende HR-instrumenten elkaar versterken of beperken. Hoe bepaal je de juiste HR-interventie en wat betekent dit voor de inrichting van je beleid op het gebied van talentontwikkeling, binden & boeien van personeel, functiewaardering etc.? Diverse praktijkvoorbeelden passeren de revue.

Dag 3: Implementatiestrategie, leiderschap en peoplemanagement
De Bilt
Van der Valk Hotel De Bilt

Hoe zorg je ervoor dat het beoogde effect van HRM-beleid daadwerkelijk handen en voeten krijgt op de werkvloer? Op dag drie ligt de focus op de implementatiestrategie, waarbij een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden als peoplemanager. Je leert hoe je leidinggevenden in positie kunt brengen en welke randvoorwaarden je kunt scheppen voor een goede implementatie.

Dag 4: beleidsontwikkeling
De Bilt
Van der Valk Hotel De Bilt

We sluiten de leergang op dag vier af met handvatten voor het daadwerkelijk ontwerpen van het strategisch HR-beleid voor jouw onderwijsorganisatie. We ondersteunen HR-professionals bij het vormgeven van een eigen strategisch HR-plan dat afgestemd is op jouw specifieke situatie. Hoe krijg je inzicht in de status van het huidige HR-beleid? Hoe richt je het ontwikkelproces in, wie betrek je daarbij en hoe meet je de toegevoegde waarde van jouw beleid? 

Organisatieadviseurs Annemart Wieland en Sabine Goes begeleiden de leergang. Zij zijn niet alleen HR-deskundigen, maar hebben ook uitgebreide onderwijservaring.