Leertraject

Verdieping Kwaliteit in het po

10 oktober 2024
10:00 - 16:00
5 dagen
€ 2.390,- (ex btw)

PO-Raad, Utrecht

Aanmelden
Interessant voor
Medewerkers Kwaliteitszorg
Adviseurs
Organisator
PO-Raad

Hoe kun je als kwaliteitsmedewerker écht een bijdrage leveren aan de verbetering van de onderwijskwaliteit in jouw organisatie? Waar richt je je aandacht op, wie betrek je en wat is jouw plek en rol in het werken aan onderwijskwaliteit? Deze vragen staan centraal in het leertraject 'Kwaliteit in het primair onderwijs'. 

Een bovenschoolse kwaliteitsmedewerker is nooit uitgeleerd. Ook al heb je nog zoveel ervaring, er blijven altijd ontwikkelpunten en leervragen. Soms op het gebied van persoonlijke effectiviteit, soms vakinhoudelijk. In dit leertraject staat het begrijpen, begeleiden en samen werken aan een verandering vanuit jouw rol als kwaliteitszorgmedewerker centraal.

Herken je deze vragen? 

 • Hoe draag ik bij aan een gemeenschappelijke zorg voor kwaliteit?
 • Hoe word ik gehoord en kom ik aan de 'juiste' tafels? 
 • Welke verandervraagstukken spelen er in mijn organisatie en welke rol en invloed heb ik daarin?
 • Hoe begeleid ik een verandertraject?    

Voor wie?

Het leertraject 'Verdieping kwaliteit in het po' is bedoeld voor ervaren (minimaal  5 jaar ervaring) bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers uit het po die werken op strategisch niveau binnen een school of bestuur (geen externe adviseurs en consultants). Je wil je professionele kennis en vaardigheden optimaliseren om zo nog meer te kunnen bijdragen aan de (verdere) verbetering van de onderwijskwaliteit in je eigen organisatie. 

Van vraagstuk tot actie 

Deze verdiepende leergang gaat met name in op de opzet van effectieve verandertrajecten De positie van de kwaliteitszorgmedewerker vormt hierbij de rode draad. Welke rol speel je, hoe kun je nóg meer impact maken en hoe werk je aan een gedragen verandering?

Samen professionaliseren

Je leert in dit traject niet alleen meer over je eigen werkveld en functioneren, maar je investeert tegelijkertijd in de professionalisering van je organisatie. Je past de opgedane kennis toe in de praktijk en reflecteert hierop met je studiegenoten. Samen leren is het uitgangspunt. 

Sparringsgroep

In iedere bijeenkomst leggen de trainers de link tussen theorie en praktijk. Bij de start van het traject formuleer je een persoonlijke leervraag vanuit je rol als kwaliteitszorgmedewerker en je selecteert een verandervraag uit je eigen werkcontext. In de tweede bijeenkomst worden sparringsgroepen samengesteld, zodat jij laagdrempelig met andere deelnemers tussentijds kunt sparren over jouw rol en aanpak in het verandervraagstuk.  

Na elke bijeenkomst neem je de theorie uit de bijeenkomst en de feedback uit je sprarringsgroep mee naar huis en ga je hiermee aan de slag in je dagelijkse praktijk. Dit kun je op je eigen manier doen, passend bij jouw situatie en mogelijkheden. De keer daarop borduur je daar weer op voort. Zo zet je stap voor stap met elkaar en breng je je vraagstuk(ken) steeds verder. Per bijeenkomst moet je rekenen op ongeveer een dagdeel voorbereiding.  

Dit haal je uit het leertraject

 • Meer inzicht in je eigen plek en kwaliteiten als kwaliteitszorgmedewerker
 • Meer gevoel voor de krachtenvelden binnen de organisatie en het effectief inzetten daarvan
 • Meer kennis over verandertrajecten
 • Handvatten voor het opzetten en begeleiden van een effectief verandertraject
 • Vaardigheden om (nog) beter samen te werken binnen een verandering 
 • Inzicht in het verbeteren van de leercultuur binnen de organisatie
 • Een netwerk van collega stafmedewerkers kwaliteit

Intake vooraf

Voordat het leertraject start, heb je een online intakegesprek met de trainers. Zo kun je kijken of het traject aansluit bij jouw leervragen en wensen. En krijgen de trainers input om het traject meer op maat te maken.

Inschrijven 

Enthousiast geworden over dit verdiepende leertraject over kwaliteit in het po? Je kunt je inschrijven via de aanmeldbutton rechtsboven. Er zijn 20 plekken voor dit traject, inschrijving op basis van binnenkomst en vol is vol. 

Dit traject wordt ook aangeboden in het voorjaar van 2025, met als startdatum 13 februari 2025. Meer info 

Programma

1: Donderdag 10 oktober 2024: Jouw plek en kwaliteiten
PO-Raad, Utrecht

Uiteraard maken we kennis met elkaar en staan we stil bij ieders persoonlijke leervraag. Daarnaast kijken we naar jouw plek binnen de stichting en wat jouw  opdracht binnen de stichting is. Ook geven we aandacht aan jouw kwaliteiten en overtuigingen, wanneer helpen deze jou en wanneer zitten deze je ook wel eens in de weg? Ook gaan we in op de verschillende rollen van de kwaliteitszorgmedewerker.

2: Dinsdag 28 november 2024: Begrijpen van verandering
PO-Raad, Utrecht

Je maakt nader kennis met verschillende verandertheorieën en de toepassing ervan in de eigen praktijk. We vragen alle deelnemers om een verandervraag te formuleren die een appèl doet op jouw rol als kwaliteitszorgmedewerker en die je tijdens deze leergang als verandervraagstuk verder wilt brengen. We maken sparringsgroepen, zodat je samen met andere deelnemers tussen -en tijdens de bijeenkomsten elkaars denkkracht kunt gebruiken bij verandervraagstukken in je eigen praktijk. Tijdens deze en de volgende bijeenkomsten zal er in de bijeenkomsten tijd en ruimte zijn om te werken aan jouw eigen verandervraagstuk in je sparringsgroep.

3. Donderdag 23 januari 2025: Begeleiden van verandering 
PO-Raad, Utrecht

We gaan aan de slag met het werken aan een kwaliteitscultuur en zullen jullie meenemen in de theorie van systeemdenken (o.a. patronen en onderlinge relaties in een team) Ook krijg je handvatten voor het contracteren op een opdracht en waar nodig het hercontracteren op je opdracht. 

4. Dinsdag 11 maart 2025: Samen werken aan verandering 
PO-Raad, Utrecht

Hoe werk je samen met anderen aan verandering? In deze bijeenkomst nemen we mee in verschillende perspectieven op samenwerken en komen de communicatiepiramide, het werken met waarnemingsposities en ieders rol en taak in samenwerkingen aan de orde. 

5. Donderdag 22 mei 2025: Terugkombijeenkomst
PO-Raad, Utrecht

Na de zomervakantie volgt een korte opfrisbeurt en blik je terug op het geleerde en dat wat nog nadere aandacht verdient in de toekomst. Ook kijken we met naar het effect van de  verandertrajecten op de langere termijn en bespreken we de actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit.  

Deskundige begeleiding

Mark Ackermans, senior adviseur bij B&T, is opgeleid tot psycholoog en heeft een bijzondere interesse in de totstandkoming van prestaties. Wat maakt dat het in het ene geval niet lukt om een groep succesvol te laten samenwerken en het op andere plekken volop ‘stroomt’? Mark heeft veel ervaring met projecten en leergangen op het gebied van onderwijskwaliteit, strategie- en planvorming en persoonlijk leiderschap.

Loes Peterse, ook senior adviseur bij B&T, is gedreven om bij te dragen aan onderwijs dat duurzaam is. Als adviseur en docent begeleidt ze besturen, scholen en (interim-) onderwijsprofessionals bij hun leiderschap, strategische keuzes en verander- en samenwerkingsvraagstukken.