Leertraject

Verdieping Kwaliteit in het po

VOL - wachtlijst
Barbara Sterk
Beleidsadviseur Onderwijskwaliteit & Internationalisering

Barbara Sterk

23 januari 2024
10:00 - 16:00
5 dagen
€ 2.390,- (ex btw)
PO-Raad in Utrecht
Aanmelden
Interessant voor
Adviseurs
Organisator
PO-Raad

Hoe kom je van een onderzoeksmatige analyse van een (kwaliteits)vraagstuk naar een gedragen resultaat? Hoe zorg je voor impact op de strategische doelstellingen van je organisatie? En hoe pak je je rol hierin en verkrijg je positie? Je gaat hiermee aan de slag in het leertraject voor gevorderde kwaliteitsmedewerkers. 

Een bovenschoolse kwaliteitsmedewerker is nooit uitgeleerd. Ook al heb je nog zoveel ervaring, er blijven altijd ontwikkelpunten en leervragen. Soms op het gebied van persoonlijke effectiviteit, soms vakinhoudelijk. Want hoe doorloop je alle fasen in het kwaliteitsproces nou op een handige manier? Van het formuleren van de 'juiste' probleemstelling tot het doen van onderzoek en het ontwerpen van een verandertraject dat ook echt beweging brengt en bijdraagt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. 

Herken je deze vragen? 

 • Hoe draag ik bij aan een gemeenschappelijke zorg voor kwaliteit?
 • Hoe word ik gehoord en kom ik aan de 'juiste' tafels? 
 • Wat voor soort onderzoek past bij onze probleemstelling? 
 • Hoe zorg ik dat er na het onderzoek ook écht wat gebeurt?
 • Hoe zet ik een gedragen verbeterproject op?   

Voor wie 

Het leertraject 'Verdieping kwaliteit in het po' is bedoeld voor ervaren (minimaal 2 jaar) bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers uit het po die werken op strategisch niveau binnen een school of bestuur (geen externe adviseurs en consultants). Je wil je professionele kennis en vaardigheden optimaliseren om zo nog meer te kunnen bijdragen aan de (verdere) verbetering van de onderwijskwaliteit in je eigen organisatie. 

Van vraagstuk tot actie 

Deze verdiepende leergang gaat in op onderzoeksmatig werken, de opzet van effectieve verandertrajecten en de benodigde organisatiecontext in de vorm van een lerende organisatie. De positie van de stafmedewerker kwaliteit vormt hierbij de rode draad. Welke rol speel je, hoe kun je nóg meer impact maken en hoe werk je aan een gedragen verbetering?

Samen professionaliseren

Je leert in dit traject niet alleen meer over je eigen werkveld en functioneren, maar je investeert tegelijkertijd in de professionalisering van je organisatie. Je past de opgedane kennis toe in de praktijk en reflecteert hierop met je studiegenoten. Samen leren is het uitgangspunt. 

Leerteam

In iedere bijeenkomst leggen de trainers de link tussen theorie en praktijk. Bij de start van het traject formuleer je een persoonlijke leervraag vanuit je rol als adviseur en je selecteert een onderzoeks- en verandervraag uit je eigen werkcontext. In een vast leerteam werk je hieraan tijdens en tussen de sessies door, samen met deelnemers met eenzelfde soort leervraag. 

Na elke bijeenkomst neem je de theorie uit de les en de feedback uit je leerteam mee naar huis en ga je hiermee aan de slag in je dagelijke praktijk. Dit kun je op je eigen manier doen, passend bij jouw situatie en mogelijkheden. De keer daarop borduur je daar weer op voort. Zo zet je stap voor stap met elkaar en breng je je vraagstuk(ken) steeds verder. Per bijeenkomst moet je rekenen op ongeveer een dagdeel voorbereiding.  

Dit haal je uit het leertraject

 • Meer inzicht in je eigen functioneren als adviseur  
 • Meer gevoel voor de krachtenvelden binnen de organisatie en het effectief inzetten daarvan
 • Meer grip op het proces van probleemdefinitie tot interventie 
 • Meer kennis van kwaliteitsonderzoek, werken met data en de interpretatie van bronnen
 • Handvatten voor het opzetten van een effectief veranderproject
 • Inzicht in het verbeteren van leercultuur binnen de organisatie
 • Een netwerk van collega stafmedewerkers kwaliteit

Intake vooraf

Voordat het leertraject start, heb je een intakegesprek met een van de trainers. Zo kun je kijken of het traject aansluit bij jouw leervragen en wensen. En krijgen de trainers input om het traject meer op maat te maken en je een plek te geven in een passend leerteam.

Inschrijven 

Enthousiast geworden over dit verdiepende leertraject over kwaliteit in het po? Je kunt je inschrijven via de aanmeldbutton rechts boven. Er zijn 20 plekken voor dit traject, inschrijving op basis van binnenkomst en vol is vol. Bij voldoende belangstelling start een nieuwe editie in het najaar van 2024. 

Programma

1: Dinsdag 23 januari 2024: Jouw vraag en die van je organisatie
Wat zijn jouw eigen kwaliteiten, denkkaders en overtuigingen? Hoe heb je invloed op je omgeving? Je begint het traject bij je eigen positie en je mogelijke ontwikkelpunten. Daarna staan we stil bij ieders persoonlijke leervraag en de verschillende onderzoeksvragen.  

2: Dinsdag 27 februari 2024: Van vraag naar onderzoeksopzet en -aanpak
Je maakt nader kennis met verschillende onderzoeksmodellen en het ontwerpen van een goede onderzoeksopzet: van probleemstelling en doel, naar een passend onderzoek en het gewenste effect. Wie betrek je, en waarom? Ook gaan we in op het gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve data.
 
3. Donderdag 18 april 2024: Van analyse, naar opbrengsten, naar beweging
Centraal staat de verwerking van de resultaten uit onderzoek: hoe analyseer je de data en hoe breng je de uitkomsten over? Ook gaan we in op een aantal verandertheorieën, een effectieve communicatie met je omgeving en het (eventueel) hercontracteren van een opdracht. 

4. Dinsdag 18 juni 2024: Werken aan duurzame verandering
Hoe zet je een effectief veranderproject op en maak je een plan van aanpak: wat vraagt dit van jouw handelen en hoe zorg je dat een verandering ook écht werkt? Ook leer je kijken vanuit verschillende scenario’s (tegenslag, onduidelijk eigenaarschap, ja zeggen/nee doen). In dit blok is er tevens aandacht voor monitoring, evaluatie en het beoordelen van de impact op onderwijskwaliteit.   

5. Donderdag 12 september 2024: Terugkombijeenkomst
Na de zomervakantie volgt een korte opfrisbeurt en blik je terug op het geleerde en dat wat nog nadere aandacht verdient in de toekomst. Ook kijken we met naar het effect van onderzoek en verandertrajecten op de lange termijn en bespreken we de actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit.  

Deskundige begeleiding

Senior adviseur Nienke Pol is een onderwijsgeneralist, met veel ervaring op het gebied van leiderschap, verandervraagstukken, kwaliteitszorg en -cultuur en het versterken van (bestuurlijke) onderwijskwaliteit. 

Mark Ackermans, ook senior adviseur, is opgeleid tot psycholoog en heeft een bijzondere interesse in de totstandkoming van prestaties. Wat maakt dat het in het ene geval niet lukt om een groep succesvol te laten samenwerken en het op andere plekken volop ‘stroomt’? Mark houdt zich bezig met projecten en leergangen op het gebied van onderwijskwaliteit, strategie- en planvorming en persoonlijk leiderschap.

VOL - wachtlijst