Nieuws

PO-Raad: aanpak basisvaardigheden moet veel duurzamer

Scholen hebben met succes gewerkt aan het inhalen van de leervertragingen en de basisvaardigheden blijven punt van zorg, dit en meer blijkt uit de Kamerbrieven rondom het Masterplan basisvaardigheden en het NPO. De PO-Raad erkent de grote opgave rondom de basisvaardigheden. Tegelijkertijd mist de PO-Raad een duurzame aanpak en een gemeenschappelijke visie.

,,Wat we de afgelopen jaren steeds vaker zien is dat de politiek iets bedenkt en dat het onderwijsveld ermee aan de slag moet. Een omgekeerde wereld in een omgekeerde volgorde. Wij zeggen: ontwikkel eerst een visie mét het onderwijsveld, en geef vervolgens het onderwijs de hoofdrol in de uitvoering”, aldus Freddy Weima, voorzitter PO-Raad.

Subsidieconfetti

Weima ziet teveel versnippering in de huidige aanpak. ,,Wij blijven erop hameren dat tijdelijke subsidies niet bijdragen aan het duurzaam versterken van het onderwijs. Deze subsidieconfetti moet stoppen en zo snel mogelijk plaats maken voor structurele bekostiging.”

De PO-Raad waarschuwt bovendien voor versnippering van kennis. De afgelopen jaren is juist ingezet om kennis beter vindbaar en toegankelijk te maken. Met de oprichting van de verschillende expertisepunten verdwijnt de samenhang uit beeld. De PO-Raad ziet een wel heel divers landschap aan expertise en ondersteuning zonder een onderliggende visie op hoe je de sector duurzaam kunt versterken. De PO-Raad pleit daarom voor bundeling in een landelijk kenniscentrum om de sector onafhankelijk, duurzaam en toepasbaar van kennis te voorzien.

Tot slot vindt Weima dat er ten aanzien van de ondersteuningsstructuur nog onbenutte kansen liggen: ,,Er kan beter aangesloten worden op bestaande netwerken en initiatieven. Bijvoorbeeld de ervaringen uit het programma ‘Goed Worden Goed Blijven’. Met dit programma zijn de afgelopen jaren honderden scholen geholpen met het verbeteren van hun onderwijskwaliteit.”

Onderwijsraad 

Ook de Onderwijsraad onderstreept het belang van consistent langetermijnbeleid en structurele bekostiging. Deze voorwaarden zijn onontbeerlijk voor de aanpak van de hardnekkige problemen in onze sector, zo schrijft de Onderwijsraad in zijn zeer recente brief aan een nieuw kabinet.

Meer nodig dan focus op meetbare resultaten

Het doel van het Masterplan is ervoor te zorgen dat leerlingen geletterd en gecijferd de basisschool verlaten. De PO-Raad onderschrijft de focus op basisvaardigheden maar vindt dat dit moet worden bezien in samenhang met de bredere ontwikkeling van kinderen. Basisvaardigheden zijn bovendien meer dan de meetbare resultaten op de eindtoets. Bij een smalle invulling van meetbare indicatoren ligt het risico op ‘teaching to the test’ op de loer.

Voortgangsrapportage NPO

De voortgangsrapportage van het NPO bevat goed nieuws. Zo is de leesvaardigheid van leerlingen weer bijna op peil en is de leergroei van leerlingen weer op hetzelfde niveau als voor de pandemie. Scholen hebben hier met succes hard aan gewerkt, een groot compliment waard.

PO-Raad onderschrijft de opgaven 

Ondanks de inhaalslag die uit de voortgangsrapportage van het NPO blijkt ziet de PO-Raad dat er werk aan de winkel is. Zo schreven we recentelijk in onze Sectorrapportage dat er hogere ambities rondom de streefniveaus nodig zijn. Dit sluit naadloos aan op het eerder dit jaar gepubliceerde advies van de Adviesgroep Basisvaardigheden van de PO-Raad. Zij adviseren onder andere om het streefniveau als norm te nemen en meer kennis over de referentieniveaus te ontwikkelen.

Meer informatie

Download de Kamerbrief voortgang Masterplan basisvaardigheden en de vijfde voortgangsrapportage van het NPO en de begeleidende brief.

 

 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten