Nieuws

PO-Raad: kom met langetermijnplan onderwijsarbeidsmarkt

De PO-Raad roept staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs en Emancipatie) op werk te maken van een langetermijnplan voor een stabiele onderwijsarbeidsmarkt. Daarnaast vraagt de sectororganisatie onder andere om te stoppen met de bezuinigingen op onderwijs en de juiste voorwaarden te bieden voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

Lees de brief aan staatssecretaris Paul

Het nieuwe kabinet is van plan om de kwaliteit van het onderwijs structureel te herstellen en dit vast te leggen in een herstelplan, gericht op de lange termijn. Maatregelen die worden voorgesteld over meer zij-instroom, een hogere deeltijdfactor en meer ruimte voor het vakmanschap van de leraar kunnen volgens de PO-Raad worden verankerd in zo'n langetermijnplan. Bovendien is het belangrijk dat de staatssecretaris bij het vormgeven van dit herstelplan een stevig traject organiseert, waarbij leraren, schoolleiders en besturen betrokken zijn.

Daarnaast roept de PO-Raad op tot de volgende maatregelen: 

  • Schrap de aangekondigde bezuinigingen op kansengelijkheid en stop de hogere btw op leermiddelen en de boekensector.
  • Zet in op een betere verantwoording van onderwijsgeld.
  • Organiseer de randvoorwaarden voor meer regie op onderwijskwaliteit. 
  • Investeer in schoolgebouwen.
  • Maak kinderopvang toegankelijk voor alle kinderen. 
leren

Downloads

Brief PO-Raad bij beëdiging staatssecretaris Mariëlle Paul (juli 2024)
PDF, 180.42 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten