Nieuws

PO-Raad: toezicht is geen doel op zich 

Er is werk aan de winkel rondom de basisvaardigheden. Onderwijsveld en politiek zetten zich in om kinderen geletterd en gecijferd klaar te stomen voor de toekomst. Vanaf komend schooljaar gaat de Inspectie van het Onderwijs scherper toezien op de basisvaardigheden. De PO-Raad wil dat dit deel uitmaakt van een duurzame aanpak van kwaliteitsverbetering.    

Dat het op orde krijgen van de basisvaardigheden een taai vraagstuk is blijkt ook uit het advies ‘Taal en rekenen in het vizier’ van de Onderwijsraad. Ruim dertig op elkaar ingrijpende factoren spelen hierbij een rol. Dit advies bevat ook een pleidooi voor samenwerking en een duurzame en structurele aanpak bij het verbeteren van taal en rekenen. De PO-Raad onderschrijft dit in de volle breedte.  

Besturen nemen verantwoordelijkheid  

Leraren, schoolleiders en schoolbesturen zetten zich dagelijks in voor goed onderwijs. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het borgen en versterken van de kwaliteit. Dit is vastgelegd in de Code Goed Bestuur. Onze ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit zijn opgenomen in onze nieuwe Strategische Agenda.  
 
Veruit de meeste scholen hebben hun onderwijskwaliteit op orde. Voor scholen die onvoldoende of zeer zwak scoren, biedt ons ondersteuningsprogramma Goed Worden Goed Blijven hulp. Sinds de start in 2009 zijn al ruim 700 scholen ondersteund in het op orde krijgen van hun onderwijskwaliteit. Maar er staat ons ook het nodige te doen. Daarom zetten we scherper in op kwaliteitszorg en verstevigen we onze bestuurlijke professionaliteit, bijvoorbeeld via bestuurlijke visitaties en leergroepen.  

Meerwaarde van toezicht 

Het toezicht van de inspectie helpt om te laten zien waar het goed en niet goed gaat. De PO-Raad heeft waardering voor de beweging die de inspectie de afgelopen jaren heeft ingezet. Toezicht op basis van de dialoog over ambities, context en resultaten in plaats van vinklijstjes. De ervaring met het bestuursgerichte toezicht is positief; we willen daarmee verder. 
 

“Wat mij betreft mag het keihard zijn op het ‘wat’, namelijk het verlangen naar goed onderwijs. Maar moet er ruimte zijn op het ‘hoe’. 

Edith van Montfort. Uit duo-interview met Alida Oppers. 

Ruimte  

Die ruimte voor het eigen verhaal is en blijft belangrijk om invulling te geven aan de brede opdracht van het onderwijs en te stimuleren tot ambities. Met het verscherpt toezicht ligt het risico op de loer dat onderwijskwaliteit versmalt tot meetbare toetsresultaten. Ja, basisvaardigheden zijn belangrijk maar onderwijskwaliteit is meer dan de basisvaardigheden. Deze zorgen heeft de sectorvereniging ook met de inspectie gedeeld. Net als het belang van samenhang met de rest van het aanbod en de dialoog met het onderwijsveld over de inrichting van de standaard basisvaardigheden. Uiteindelijk moet het bijdragen aan goed onderwijs voor ieder kind.  
 
Laten we duidelijk zijn: waar het niet goed gaat moet er ingegrepen worden. De PO-Raad ziet dan ook de grote meerwaarde van extern toezicht, maar vindt dat het geen doel op zich mag zijn. Het aanscherpen van het toezicht biedt geen garantie voor het verbeteren van de basisvaardigheden. Dit vraagt ook om een actueel, landelijk curriculumkader en duurzame aanpak voor de versterking van de expertise in scholen, iets wat we missen in het huidige masterplan basisvaardigheden.  

Meer info? 

Lees ons eerdere bericht of het gesprek tussen Alida Oppers en Edith van Montfort. 

 

afbeelding van een vergrootglas

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten