Nieuws

PO-Raad wil aandacht voor het onderwijs aan de formatietafel

''Het primair onderwijs staat voor grote uitdagingen. Onze sector kampt met een groeiend lerarentekort, de onderwijskwaliteit en onderwijskansen staan onder druk, de staat van de schoolgebouwen is slecht en de financiering van onze sector bestaat te veel uit losse subsidies.'' Zo begint Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad, de brief die hij deze week stuurde naar informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. In de brief vraagt Weima blijvend te investeren in onderwijs.

Lerarentekort eerste prioriteit van een volgend kabinet 

Er zijn te weinig bevoegde leraren om alle leerlingen in Nederland goed onderwijs te geven, hierdoor kampt het primair onderwijs al jaren met een groeiend lerarentekort. De PO-Raad wil, net als de andere sociale partners in het primair- en voortgezet onderwijs, dat er een langetermijnplan komt om het lerarentekort structureel aan te pakken. Vooralsnog is dit plan nog niet omarmd door alle partijen die nu aan de formatietafel zitten. Dit is volgens Weima wel hard nodig: ''Het oplossen van het lerarentekort is voorwaardelijk voor andere problemen in het onderwijs en zou de eerste prioriteit van een volgend kabinet moeten zijn.''

Staat van schoolgebouwen is erbarmelijk

Het is slecht gesteld met de staat van de schoolgebouwen in het funderend onderwijs: slechts 7 procent van de scholen voldoet aan de arbo-eisen en 55 procent van de scholen heeft geen prettig binnenklimaat in de zomer. Meer dan de helft van de scholen heeft bovendien energielabel C of slechter en is niet geschikt voor samenwerking met bijvoorbeeld de kinderopvang. Met het huidige vervangingstempo wordt een school pas na 75 jaar vernieuwd. Schoolbesturen geven 15 procent meer geld uit aan huisvesting dan waar zij bekostiging voor ontvangen. Dit gaat volgens Weima ten koste van het primaire proces. ''Er is een forse investering nodig om te komen tot gezonde en veilige schoolgebouwen. De investering is nodig voor vernieuwing en renovatie, materiële instandhouding en exploitatie.''

Structurele problemen oplossen met structureel geld

Vorige kabinetten hebben volgens Weima veel incidenteel geld geïnvesteerd in structurele problemen: ''Dit heeft ervoor gezorgd dat geld niet goed besteed kon worden en reserves onnodig opliepen, terwijl het geld op andere plekken hard nodig was.'' Het onderwijs is volgens de PO-Raad gebaat bij een stabiele, structurele bekostiging. Weima roept het nieuwe kabinet dan ook op om de 'subsidieconfetti' tegen te gaan, door te kijken naar alle losse geldstromen in het onderwijs en deze om te zetten in structurele bekostiging.

Kansen van kinderen vergroten

Ook het vergroten van onderwijskansen verdient aandacht. Weima: ''Het onderwijs is gebaat bij een systeem dat meer kansen biedt aan leerlingen.'' Hij pleit voor een betere aansluiting met de kinderopvang en de jeugdzorg, het toegankelijk maken van de kinderopvang voor alle kinderen en later selecteren voor het voortgezet onderwijs. Weima: ''We moeten de kansen van kinderen in het onderwijs vergroten en de stress die er nu te vaak op jonge leeftijd al is verlagen. Dit kan als kinderen langer de tijd krijgen om op het best passende niveau te komen.'' 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten