Via position papers maakt de PO-Raad geregeld haar standpunten en visies kenbaar aan de politiek. Hieronder een overzicht van de position papers die wij de afgelopen tijd hebben opgesteld.

Klik op de afbeeldingen om de position papers te downloaden.

 

Burgerschapsonderwijs

Op 9 en 12 september 2016 nam de PO-Raad deel aan de hoorzitting 'Twee werelden, twee werkelijkheden' van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over burgerschapsonderwijs. Ter voorbereiding op deze hoorzitting stelden we deze position paper op. 

Lees ook het verslag dat we maakten van de hoorzitting.

 

Kleuteronderwijs

Op 7 september 2016 vond het rondetafelgesprek over de toekomst van onderwijs aan het jonge kind plaats. De PO-Raad bracht haar standpunten (betere opleidingsmogelijkheden, meer ondersteuning in de klas en meer duidelijkheid over de ruimte die de Inspectie van het Onderwijs scholen biedt) in via deze position paper.

Lees ook het verslag dat we maakten van het rondetafelgesprek.

 

Wet werk en zekerheid (Wwz)

Op 2 maart nam de PO-Raad deel aan een rondetafelgesprek over de werking van de Wwz. Hierin maakten we duidelijk dat deze wet niet is toegesneden op het primair onderwijs. In deze position paper legden we uit waarom.

Op 28 september 2016 kwam de Wwz ook aan bod in het rondetafelgesprek over tijdelijke contracten voor invaldocenten in het primair onderwijs. Lees hier de position paper die we opstelden ter voorbereiding op dit gesprek.

 

Eén basisvoorziening voor ieder kind

De PO-Raad pleit al geruime tijd voor één basisvoorziening voor ieder kind. In 2013 stelden we samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de MO-Groep deze position paper op. Hierin maakten we onze gezamenlijke visie op een betere afstemming van onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (vve) kenbaar aan de politiek.