Professionaliseringsagenda voor schoolbesturen

Schoolbesturen hebben niet alleen oog voor de professionalisering van hun medewerkers, maar ontwikkelen zich ook zelf en hebben een professionaliseringsagenda. Eén van de beschikbare professionaliseringsinstrumenten is bestuurlijke visitaties.

Weten hoe het beter kan, begint ermee dat het bestuur weet hoe de zaken er op dit moment voor staan. Zelfevaluaties en bestuurlijke visitaties zijn belangrijke instrumenten om hier zicht op te krijgen. We willen daarom dat alle besturen hiervan gebruik gaan maken. Zo leren ze ook van elkaar wat anders kan. Met de feedback die ze krijgen naar aanleiding van het visitatietraject gaan ze aan de slag om hun organisatie steeds verder te kunnen professionaliseren.