Samenstelling: 

De samenstelling van de kennisgemeenschap bestaat uit directieleden.
 

Doel: 

Het versterken van opbrengstgericht en handelingsgericht werken en de rol van de directeur als onderwijskundig leider vormen de specifieke doelen van de kennisgemeenschap. Professionalisering en het verbeteren van de eigen onderwijspraktijk, leerkrachten ondersteunen in hun dagelijkse werk, het versterken van de beroepsidentiteit en het vergroten van het werkplezier vormen allen dat waar de kennisgemeenschap zich op richt. Dit gebeurt op lokaal organisatieniveau.
 

Activiteiten: 

Daarbij zijn de activiteiten van de kennisgemeenschap het uitwisselen van ervaringen, samenwerken, gezamenlijke reflectie, het ontwikkelen van praktijkinzichten, het oplossen van problemen en het organiseren van bijeenkomsten.
 

Contactpersoon: 

Ad Kappen, Steunpunt Onderwijs Enschede 
info@spoe.nl