Programma gezonde school

De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen. Het programma Gezonde School stimuleert scholen om planmatig en integraal te werken aan een gezonde leefstijl. Zij ontwikkelden hiervoor een speciaal stappenplan.  

Welbevinden is meer dan gezond eten en bewegen. Het is net zo belangrijk om jezelf veilig te voelen en lekker in je vel te zitten. 

Stappenplan Gezonde School 

logo gezonde school

Gezonde School is een programma dat scholen stimuleert om te werken aan een gezonde leefstijl. Je werkt volgens een stappenplan aan verschillende thema's. Dat doe je samen met een Gezonde School-coördinator binnen de school en met een adviseur van de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). 

De Gezonde School-aanpak sluit aan bij wat de school al doet aan gezondheidsbevordering en maakt van losse activiteiten één geheel. Je kiest dus zelf aan welke thema’s je werkt, bijvoorbeeld: welbevinden, voeding, of bewegen en sport.

Ouders, collega's en leerlingen betrekken 

Ouders, verzorgers en andere betrokkenen hebben allemaal een rol in het gezond opgroeien van kinderen. Gezonde School biedt daarom in elke fase ruimte om ze te laten meedenken.  

Ook leerlingen worden actief betrokken, want naarmate ze ouder worden ligt de verantwoordelijkheid voor een (on)gezonde leefstijl ligt steeds minder bij ouders en/of verzorgers en steeds meer bij de leerlingen zelf. 

Volg je het stappenplan en heb je één of meer thema’s op orde? Vraag dan het vignet aan en laat zien dat jouw school een Gezonde School is. 

Ondersteuningsaanbod 

Scholen die graag gebruik maken van de extra stimulans van de Gezonde school-aanpak, kunnen in het voorjaar ondersteuning aanvragen. De ondersteuning bestaat uit: 

  • Een geldbedrag van €3.000 per school  

  • Scholingsaanbod voor de Gezonde School-coördinator (niet verplicht)   

  • Advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD (gemiddeld 10 uur) 

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-coördinator aanstellen. 

Het geldbedrag kan worden gebruikt voor: 

Het programma Gezonde School is een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland. 

Aanmelden voor Gezonde School 

Je kunt direct zelf aan de slag met het Stappenplan Gezonde School voor het basisonderwijs. Via de nieuwsbrief van Gezonde School blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Op mijngezondeschool.nl kun je je aanmelden voor ondersteuning. Of lees eerst meer over het ondersteuningsaanbod.