Nieuws

Reageer vóór 1 februari op 'Onderwijs op andere locatie'

Meedoen aan de internetconsultatie die de overheid heeft opengesteld voor het wetsvoorstel 'Onderwijs op een andere locatie dan de school', kan nog tot en met 31 januari.

Met het voorstel beoogt het kabinet dat het recht op onderwijs voor kinderen in bijzondere situaties beter wordt geborgd. Op dit moment lukt het namelijk onvoldoende om alle kinderen binnen de huidige wetgeving passend onderwijs te kunnen bieden, waardoor teveel kinderen thuis komen te zitten. 

Het wetsvoorstel is specifiek bedoeld voor de volgende doelgroepen:

  • leerlingen die vanwege lichamelijke of psychische problematiek uitvallen;
  • sportieve en culturele toptalenten in het primair onderwijs;
  • kinderen van ouders die langdurig (willen) verblijven in het buitenland;
  • ouders die hun kinderen thuisonderwijs willen geven.

Wat vindt de PO-Raad?

De PO-Raad is voorstander van maatwerk en vindt dat ieder kind dicht bij huis onderwijs moet kunnen volgen. Zeker voor de meest kwetsbare kinderen is dat nu nog niet altijd het geval. De PO-Raad juicht dan ook toe dat er meer ruimte komt om dit te realiseren. Wel heeft de sectororganisatie zorgen bij de uitwerking van de wet. Zo bestaat er een risico op toename van juridisering, bureaucratie en kansongelijkheid. Lees hier hoe de PO-Raad eerder reageerde op het voorstel.

Wat vindt u?

Reageren op de internetconsultatie kan hier.