Regie op onderwijskwaliteit

Schoolbesturen hebben de volle verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit. Dat alle scholen aan een wettelijke minimum basiskwaliteit moeten voldoen, staat buiten kijf. Maar onze lat ligt hoger. Hoe hoog? Dat bepalen bestuur en schoolteam(s) samen. Op deze pagina vind je een model om je hierbij op weg te helpen en diverse praktijkverhalen ter inspiratie. Hoe pak jij de regie?

Meer weten over onze ambities? Lees onze strategische agenda Samen werken aan goed onderwijs.

 

Regie op onderwijskwaliteit, waarom?

Leren van collega's: Zo doen zij het

Samen geformuleerde
kernwaarden

Een nieuwe start was voor het Brabantse bestuur SKOH reden om te herformuleren wat de vier scholen bond. De identiteit staat. Dat versterkt de organisatie, ook met het oog op de komende fusie.

Lees het verhaal van SKOH

Eén doorgaande lijn van baby naar groep 8

Het mooie, nog geen tien jaar oude gebouw van Kindcentrum Het Timpaan in Wehl, bij Doetinchem, is momenteel eigenlijk te klein. Eén groep huist in een naburig pand. Als de kinderopvang dáár zou gaan zitten, was het schoolgebouw groot genoeg voor alle groepen. Maar daar peinst Het Timpaan niet over. ,,Wij vinden de samenwerking met de kinderopvang essentieel’’, zegt directeur-bestuurder Wout Derksen.

Lees het verhaal van Kindcentrum Het Timpaan

Scholen ondersteunen bij pittige opdracht

Onderwijs bieden van de beste kwaliteit, hoe doe je dat in een grootstedelijke context? Bestuurder Renata Voss en Petra den Hollander, directeur onderwijskwaliteit van het Rotterdamse openbare schoolbestuur BOOR, zeggen dat scholen vooral baat hebben bij een duidelijke richting vanuit het bestuur. ,,In sommige wijken komt er zóveel op het onderwijs af. De scholen werkten voorheen aan een waaier van doelen. Het is goed om ambitieus te zijn, maar je kunt ook teveel willen.”

Lees het verhaal van BOOR

Veel onderwijsconcepten
en ambitie als bindmiddel

De school moet kinderen aanspreken op hun passie, vindt Marcel Poppink, bestuursvoorzitter van de Stichting Consent in Enschede. Zo gaan zij het nut snappen van leren en worden ze alleen maar leergieriger. Vanuit die visie dacht Poppink als lid van de Ontwikkelgroep Regie op Onderwijskwaliteit mee over hoe de sector zelf de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs kan invullen.

Lees het verhaal van Stichting Consent

Gezamenlijk doel laat veel eigen ruimte voor scholen

Na een fusie begon stichting Jong Leren met een schone lei. Velen droegen bij aan de formulering van onderwijsdoelen. Daarbinnen krijgen scholen veel ruimte voor hun eigen invulling.

Lees het verhaal van stichting Jong Leren

Elke school z’n eigen
specialisme

Elke school z’n eigen expertise, met het bestuur als ondersteunend en verbindend netwerk: dat is waar onderwijsstichting Movare in Zuid-Limburg naar toewerkt.

Lees het verhaal van Movare

Verantwoorden past bij een professionele cultuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) IJmond maakt enorme stappen in het verantwoorden over onderwijskwaliteit. Het bestuursbureau gaat samen met de schoolleiders en leraren in gesprek over wat onderwijskwaliteit is voor OPO IJmond.

Lees het verhaal van OPO IJmond

Stichting Orion werkt met eigen kwaliteitskader

De Amsterdamse Stichting Orion heeft voor haar vijf so-scholen en vier vso-scholen een eigen kwaliteitskader ontwikkeld. Interne auditoren beoordelen de scholen binnen het bestuur. Zo wil Orion de complexe leerlingpopulatie nog beter kunnen bedienen.

Lees het verhaal van Orion

Elke school z’n eigen
kwaliteitsprofiel

Een schoolplein dat grenst aan het bos: op obs Calluna in Ede kan naar hartenlust worden gespeeld. Binnen en buiten zijn de frisse kleuren van de nieuwe huisstijl zichtbaar. Deze verbeeldt de ‘droom’ die de school samen met ouders, buurtbewoners en kinderen heeft geschreven. Het logo van bestuur Proominent mag op de gevel, maar dat hoeft niet: de twaalf basisscholen ontwikkelen hun eigen profiel.

Lees het verhaal van Proominent

RENN4 vat ‘onderwijskwali- teit’ breed op

Het speciaal onderwijs formuleerde uit eigen initiatief de Kwaliteitsnorm (voortgezet) Speciaal Onderwijs. Deze brede definitie van onderwijskwaliteit is dé richtlijn van onderwijsorganisatie RENN4.

Lees het verhaal van RENN 4

Aan de slag met het model