Leergang

Regionaal samenwerken op arbeidsmarktvraagstukken

Start 28 september 2023
4 middagen (inclusief inlooplunch)
€ 1.699,00 (excl. btw)

PO-Raad
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht

Aanmelden
Interessant voor
Bestuurders
Organisator
PO-Raad

Het personeelstekort is een belangrijk vraagstuk in het primair onderwijs. Daarom zoeken steeds meer schoolorganisaties de samenwerking op en bundelen ze hun krachten. Maar, hoe neem je samen de regie in handen? En: hoe doe je recht aan ieders belangen? Deze leergang helpt je (verder) op weg. 

Complexe uitdagingen worden steeds vaker aangepakt in regionale samenwerkingen of landelijke netwerken. Goed samenwerken blijkt in de praktijk echter niet altijd even gemakkelijk. De uitdaging zit vaak niet zozeer in het ‘wat’ - welke interventies zetten we in? -, maar veel meer in het ‘hoe’ en het ‘waar’. Dus: op welke manier komen we tot inhoudelijke afspraken, welke partijen betrekken we hierbij en hoe gaan we om met alle individuele en collectieve belangen? Het gezamenlijk formuleren van de maatschappelijke opgave die je met elkaar wil aanpakken, kan dan een goed startpunt zijn.   

Herken je deze vragen? 

 • Hoe formuleer je een gezamenlijk vertrekpunt? 
 • Hoe kun je aansturen op collectief handelen?
 • Wat is nodig om de samenwerking goed te laten werken?
 • Hoe houd je de samenwerking levendig?
 • Hoe betrek je je organisatie hierbij?
 • Hoe ga je om met het verschil tussen meetbare en merkbare resultaten?

  Leer hierin de regie pakken

  De leergang is ontwikkeld voor schoolbestuurders in het primair onderwijs die door samenwerking met collega-organisaties aan de slag willen gaan met de arbeidsmarktvraagstukken in hun regio. Dit kunnen bestuurders zijn die hier al even mee bezig zijn, maar ook besturen die nog in een oriënterende fase zitten.

   Theorie én praktijk 

   De leergang bestaat uit een combinatie van kennis/wetenschap, praktijkvoorbeelden en handvatten om zelf aan de slag te gaan met je eigen casuïstiek. 

   Dit levert de leergang je op

   • Handvatten om toe te werken naar een krachtig sturingsnetwerk

   • Kennis over de kansen en mogelijkheden van regionale samenwerking

   • Inzicht in de aandachtspunten en valkuilen hierbij 

   • Kennis over wat kan helpen om (bestaande) samenwerkingen te versterken

   • Inspiratie om zelf aan de slag te gaan 

   • Netwerk van schoolorganisaties binnen de PO-Raad die actief zijn op dit thema

   Programma

   Dag 1 - ​​28 september 2023​: ​​Sturen op de maatschappelijke opgave

   ​​12.00 – 17.00 uur​ 
   Hoe bepaal je wat het aan te pakken vraagstuk in de regio is? Hoe kun je sturen op inhoud en voortgang? Lector Henno Theisens praat je bij over het werken aan een maatschappelijke opgave. Daarna deelt bestuurder Annemarie Trouw van Atlant Basisonderwijs haar ervaringen met de introductie van de nieuwe schoolweek in het regio IJmond. Tot slot ga je zelf aan de slag met een DIN-model dat je helpt overzicht te krijgen van alle doelen en inspanningen in je regio rond arbeidsmarktproblematiek. 

   Dag 2 - ​​2 november 2023​: ​Organiseren van een krachtige samenwerking 

   12.00 – 17.00 uur​ 
   Hoe organiseer je een krachtige samenwerking in de regio? De tweede bijeenkomst gaat in op de organisatorische kant van de samenwerking. Hoogleraar Edith Hooge neemt je mee in de thema’s bestuurlijke samenwerking en invloed van schaalniveaus? Adviseur Jelle Rauwerdink vertelt over zijn onderzoek naar de samenwerking binnen het Zeeuwse onderwijs. Aan de hand van de condities van samenwerking vul je een quick scan in om inzicht te krijgen in de samenwerking in jouw regio.​ 

   Dag 3 - ​​23 november 2023​: Verankeren in de eigen organisatie​

   12.00 – 17.00 uur​ 
   De derde bijeenkomst staat in het teken van bestuurlijke dilemma’s. Hoe balanceer je tussen wat er nodig is in de regio en dat wat je eigen bestuur graag wil? Hoe krijg je je organisatie hierin mee en hoe geef je de samenwerking vorm? We bespreken een praktijkcase, waarna er ruimte is voor uitwisseling van dilemma’s en eigen ervaringen. ​

   Dag 4 - ​​14 december 2023​:  Regie pakken in de regio 

   12.00 – 17.00 uur​ 
   Tijdens de laatste bijeenkomst kijk je met een integrale bril naar de drie domeinen die in de vorige bijeenkomsten aan de orde zijn gekomen. Waar liggen kansen en mogelijkheden en waar zou je mee aan de slag willen gaan? Je wordt uitgedaagd om buiten de bestaande kaders te denken. Ter inspiratie vertelt Arnold Jonk (voormalig schoolbestuurder van STAIJ) over de totstandkoming van de G5-convenanten en de samenwerking tussen scholen in de regio Amsterdam.

    

    Deskundige begeleiding

    Esther Klaster - Common Eye

    Esther Klaster begeleidt de leergang. Haar expertise ligt bij regionale samenwerking en netwerken binnen de onderwijs- en arbeidsmarkt. Op dit thema is ze in 2015 gepromoveerd aan de Universiteit Twente. Sinds zes jaar is ze actief als procesbegeleider, trainer en adviseur bij adviesbureau Common Eye waarbij ze onder andere onderwijsbesturen ondersteunt bij hun samenwerkingsvraagstukken. Esther was ook lid van het ontwerpteam dat het adviesrapport 'Denken, doen en doorpakken in de regio' publiceerde (juni 2022). 

    "Wat mij fascineert aan samenwerking is dat er zoveel bij elkaar komt: Het samenspel van organisaties en individuen met al hun onderlinge relaties en belangen, het balanceren van inhoud en proces. Eigenlijk alles wat in een ‘enkele’ organisatie ook gebeurt, maar dan in het kwadraat!”

    - Esther Klaster

     

     

    Edith Hooge
    Onderzoeker regionaal onderwijsbestuur, hoogleraar Onderwijsbestuur TIAS, Universiteit van Tilburg

    Edith Hooge