Thematiek: 

Platform ter bevordering van beroepsidentiteit leraren
 

Doel: 

Lerarennetwerk rondom SBL-competenties (wet BIO) van leraren in het basisonderwijs. Per 1 oktober is SBL overgegaan in De Onderwijscoöperatie, een samenwerkingsverband van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Beter Onderwijs Nederland (BON), CNV Onderwijs, Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP en Platform VVVO.
 

Contactpersoon: 

Frank Jansma, projectcoördinator landelijk netwerk SBL Utrecht `
030 230 6960 / sbl@lerarenweb.nl