Nieuws

Scholen doen veel aan digitale geletterdheid maar missen helderheid over wat er verwacht wordt

Basisscholen maken werk van het bevorderen van digitale geletterdheid maar niet altijd op basis van een gezamenlijke visie. Dat komt mede doordat scholen nog niet goed weten wat er van hen verwacht wordt, zo schrijft de Inspectie van het Onderwijs in het peilonderzoek Digitale geletterdheid.  

Uit het peilonderzoek blijkt dat scholen zich zeer bewust zijn van het belang van het bevorderen van digitale geletterdheid en hun taak als school daarin. Bijna driekwart van de ondervraagde schoolleiders en meer dan de helft van de leraren vindt dat hun school een duidelijke visie heeft op digitale geletterdheid in hun onderwijs. De helft van de ondervraagde scholen heeft deze visie echter nog niet of nauwelijks geïmplementeerd.

Een focusgroep van experts wijst het ontbreken van kerndoelen rondom digitale geletterdheid aan als mogelijke oorzaak. De PO-Raad herkent dit beeld. De afgelopen jaren zijn er veel signalen uit het veld ontvangen over het gebrek aan heldere kerndoelen. Dit maakt het ingewikkeld om tot een heldere visie te komen. Begin maart lanceerde SLO de nieuwe conceptkerndoelen. Het is nu aan onderwijsprofessionals om de kerndoelen in de praktijk te toetsen. Uit deze zogenoemde fase van beproeving moet blijken of de concept kerndoelen voldoende houvast in de praktijk bieden. 

Ook hebben leerlingen behoorlijk wat vertrouwen in hun persoonlijke digitale vaardigheden, maar blijken zij in de praktijk wisselend te scoren. Het herkennen van onbetrouwbare e-mails en het verzamelen van persoonlijke informatie via cookies lukt alleen de hoogst digitaal geletterde leerlingen. Daarnaast blijken opdrachten met een moeilijke zoekopdrachten voor veel leerlingen lastig.  

Passende leermiddelen en ondersteuning

Uit het onderzoek blijkt ook dat digitale geletterdheid vooral geïntegreerd in andere vakken wordt aangeboden. De PO-Raad pleit voor leermiddelen die scholen hierbij helpen en een toereikende ondersteuning vanuit het expertisepunt digitale geletterdheid. 

Ben je op zoek naar inspiratie, praktische tips en tools rondom digitale geletterdheid of andere vraagstukken rondom innoveren met ict? Bezoek dan onze pagina Innoveren met ICT: tips & tools

Meer informatie?

Lees het bericht op de website van de inspectie of download het peilonderzoek.

Over het peilonderzoek Digitale geletterdheid
Met dit peilonderzoek heeft de Inspectie van het Onderwijs voor het eerst in kaart gebracht hoe basisscholen werken aan het bevorderen van de digitale geletterdheid van hun leerlingen en wat leerlingen weten en kunnen op dit gebied. Voor het onderzoek maakten 2191 leerlingen in een representatieve steekproef van 120 klassen op 97 basisscholen aan het einde van groep 8 op de basisschool digitale toetsen op tablets. 

 

Kinderen zitten achter de laptop

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten