School mag nooit afhankelijk zijn van commerciële partij

De PO-Raad ziet dat het onderwijs en bedrijfsleven steeds meer met elkaar in aanraking komen, vooral rond ICT, techniek en bewegingsonderwijs. Scholen kunnen profiteren van kennis en kunde van bedrijven en organisaties. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld kennismaken met diverse beroepen. Dat kan een bijdrage leveren aan de kenniseconomie.

Voor de PO-Raad staat echter als paal boven water dat scholen voor goed onderwijs nooit van het bedrijfsleven afhankelijk mogen zijn en dat het hierbij een taak van de school is om leerlingen te beschermen tegen mogelijke commerciële belangen. Dat vraagt van scholen, besturen en ouders dat zij zich de vraag blijven stellen van welke bijdrage van het bedrijfsleven leerlingen en het onderwijs kunnen profiteren en wanneer dergelijke commerciële belangen een rol spelen.

Om scholen houvast te geven bij het maken van afspraken met bedrijven, heeft ze met diverse partijen het convenant Sponsoring op scholen gesloten.