Schoolbesturen verantwoorden zich proactief

Besturen geven zelf het goede voorbeeld, verantwoorden zich proactief en spreken andere besturen aan wanneer dit nodig is. De PO-Raad vindt dat verantwoording een verantwoordelijkheid is die hoort bij de publieke middelen waar de sector mee werkt. Schoolbesturen in het primair onderwijs ontvangen lumpsumfinanciering. De overheid bepaalt niet welk bedrag schoolbesturen waaraan besteden, schoolbesturen bepalen dit zelf. Zij hebben dus veel vrijheid waardoor de rol van verantwoording steeds belangrijker is geworden.

In de Strategische Agenda van de PO-Raad hebben schoolbesturen met elkaar afgesproken dat zij zich actief verantwoorden over de eigen kwaliteit en dat van hun scholen via onder meer jaarverslagen en Scholen op de kaart. Daarmee draagt het ook bij aan de verantwoording van de sector als geheel.