Met het oog op de samenwerking met de VO-raad met betrekking tot de ontwikkeling van Vensters PO, heeft de PO-Raad samen met de VO-raad de stichting SchoolInfo opgericht. Deze stichting heeft tot doel beleid en uitvoering op het vlak van informatievoorziening en ICT beter af te stemmen op wat besturen en scholen nodig hebben en daar waar nodig - in het kader van collectieve dienstverlening centrale voorzieningen in stand te houden. Vensters PO is zo'n voorziening.

Met haar producten en diensten helpt Schoolinfo scholen en schoolbesturen hun organisatie professioneler te sturen, opbrengstgerichter te werken en verantwoording af te leggen. 

Bestuursleden

Loek Oomen | Voorzitter - Voorzitter CvB van Delta-onderwijs
Dirck van Bennekom | Vicevoorzitter - Bestuursvoorzitter Alliantie Voortgezet Onderwijs
Simone Walvisch | Bestuurslid PO-Raad
Peter de Visser | Directeur-bestuurder Onderwijsgroep Zuidwest-Drente
Hans Kelderman | Voorzitter CvB Aloysiusstichting
Kees Hoefnagel | Bestuursvoorzitter Stichting Onderwijs