Download

Adviesrapport Regie op ICT

Wat is je bestuurlijke verantwoordelijkheid op het gebied van ICT? De snelheid en complexiteit van technologische ontwikkelingen maken het urgent om ook in het funderend onderwijs ICT goed in te richten en te gebruiken. Als bestuur wil je hierbij ‘in control’ zijn. Maar waar ligt precies de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur? En hoe geven we daar als sector invulling aan? Daarover gaat het advies Regie op ICT. Opgesteld door acht bestuurders in het PO en VO, in opdracht van de PO-Raad, VO-raad, Kennisnet en SIVON.