Nieuws

Autoriteit Persoonsgegevens aan scholen: heroverweeg gebruik socialemediaplatforms

Onderwijsinstellingen mogen sociale media alleen inzetten als er duidelijke afspraken liggen over wat er met de gegevens van leerlingen en medewerkers gebeurt. Lukt het niet om zulke afspraken te maken met socialmediabedrijven? Dan kunnen scholen het betreffende socialemediaplatform beter niet gebruiken. Dit blijkt uit een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat op 13 juni 2024 is gepubliceerd.  

Bekijk de uitleg van Kennisnet

In het verlengde daarvan adviseren Kennisnet en SIVON scholen het gebruik van sociale media te heroverwegen, en terughoudend te zijn met het plaatsen van persoonsgegevens en beelden op sociale media. In de praktijk zal het ook lastig zijn om de juiste toestemming te vragen en te krijgen van leerlingen en medewerkers. Ook zal het vragen van toestemming aan ouders en leerlingen stuiten op weerstand omdat socialemediabedrijven hun persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gebruiken.   
 
Daarnaast zal het voor scholen lastig zijn om concrete afspraken te maken met socialemediabedrijven. Het is bovendien de vraag of een socialemediabedrijf die persoonsgegevens gebruikt voor eigen commerciële doelen, zoals marketing en profilering van de doelgroep, aan deze afspraken wil en kan voldoen. 
 
In een uitgebreid artikel op de website van Kennisnet en SIVON lees je wat het AP-advies in de praktijk betekent voor scholen en hoe je hiermee om kunt gaan. 

Heb je vragen over de inzet van sociale media naar aanleiding van het advies van Kennisnet en SIVON? Neem contact op via ibp@kennisnet.nl
 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten