Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De snelheid en complexiteit van technologische ontwikkelingen maken het steeds moeilijker om ICT in het onderwijs goed in te richten en te gebruiken. Als bestuurder wil je hierbij ‘in control’ zijn. Maar waar ligt precies de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur? En hoe geven we daar als sector invulling aan?

Verdere digitalisering van het onderwijs, platformisering en het veranderen van het aanbod van marktpartijen zorgen ervoor dat het steeds complexer wordt om ICT op de goede wijze in te richten en te gebruiken in het onderwijs. De privacy issues bij Google Workspace for Education en de cyberaanvallen in het onderwijs onderstrepen het belang van privacy en informatiebeveiliging. 

Adviesgroep Regie op ICT 

Wat betekent het om als schoolbestuur je verantwoordelijkheid te nemen? Daarover bracht de Adviesgroep Regie op ICT, in opdracht van de PO-Raad en VO-raad in maart 2022 advies uit aan het bestuur en de leden van de PO-Raad en VO-raad. Het advies gaat in op vier vragen:

  • Wat zijn de ICT-verantwoordelijkheden van schoolbesturen?
  • Waar moeten besturen aan voldoen?
  • Hoe kunnen de leden van PO-Raad en VO-raad hierover afspraken maken?
  • Welke ondersteuningsbehoefte hebben zij?

Adviesrapport 'Regie op ICT: noodzakelijke voorwaarde voor het beste onderwijs voor alle kinderen'. 

Vervolgstappen

De PO-Raad en VO-raad hechten veel waarde aan het advies en de bijbehorende aanbevelingen. Ze sluiten aan op het doorlopende gesprek binnen de verenigingen over het belang van doordachte en veilige digitalisering. In het advies is opgenomen wat de raden momenteel al doen om meer regie te nemen op digitalisering. Het advies onderstreept de noodzaak van die activiteiten. Ook leidt het advies tot nieuwe stappen.

Externe video URL

 

Op de ALV van 9 juni 2022 zijn de adviezen van de adviesgroep onderstreept door de leden van de PO-Raad en twee richtinggevende besluiten genomen: 

  • Minimale standaarden voor cyberveiligheid zijn nodig om de veiligheid van medewerkers en leerlingen te kunnen waarborgen.
  • Om aan deze standaarden te voldoen zijn voorzieningen nodig die samenwerking vereisen, denk aan ondersteuning bij beveiligingsincidenten en collectieve verzekeringen. 

De PO-Raad gaat, samen met de adviesgroep en partners, aan de slag met deze opdracht. Ook zijn we in gesprek met de minister over kwaliteitsafspraken en passende financiële ondersteuning. Kennisnet en SIVON, als belangrijke ondersteuners en uitvoerders voor de sectoren, worden in dat gesprek betrokken.

Tussentijds zijn de bevindingen van de adviesgroep gedeeld via artikelen op poraad.nl en voraad.nl. 

ICT-voorwaarden 

Wil je weten hoe jouw school of bestuur ervoor staat op het gebied van ICT? De nieuwe tool ‘Inzicht in ict-voorwaarden’ geeft scholen een integraal beeld van welke voorwaarden er zijn voor een goed georganiseerde ICT-inzet en hoe de school er op dat moment voor staat.  

Naar de tool ICT-voorwaarden 

Wat doet de PO-Raad?

  • We ondersteunen en faciliteren de Adviesgroep Regie op ICT. 
  • We werken toe naar minimale standaarden voor informatiebeveiliging en privacy.  
  • We zijn in gesprek met het Ministerie van OCW, Kennisnet en SIVON over de ondersteuning die nodig is om als school of bestuur aan je ICT-verantwoordelijkheden te voldoen.
ICT desk