Nieuws

6.800 leerlingen kunnen weer lessen volgen dankzij laptops via SIVON

Ruim 6.800 leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen thuis les volgen dankzij de aanschaf van extra laptops door SIVON. SIVON is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gevraagd om laptops aan te schaffen voor leerlingen die thuis geen laptop, computer of tablet hebben en daardoor lessen missen. Deze week ontvangen de eerste scholen hun laptops.

Vanwege het coronavirus bieden veel scholen online les. Maar voor sommige leerlingen en studenten is onderwijs op afstand niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat zij thuis geen laptop, computer of tablet hebben, of omdat zij deze moeten delen met broertjes of zusjes.

Het ministerie van OCW heeft, op advies van de sectorraden, SIVON gevraagd om zoveel mogelijk laptops aan te schaffen en te verspreiden over scholen in het po, vo en mbo. Hiervoor heeft het ministerie van OCW een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Zo kan een grote groep leerlingen via de school een laptop krijgen en thuis lessen volgen.

Lees meer op de website van SIVON