Nieuws

Aanpak Informatiebeveiliging en privacy (IBP) vernieuwd

Er komt veel kijken bij het goed inrichten van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Om scholen hierbij te ondersteunen is de Aanpak IBP ontwikkeld. Sinds 2017 hebben veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs al gebruik gemaakt van dit online stappenplan. Sinds vandaag is de Aanpak IBP compleet vernieuwd. 

De Aanpak IBP is hét hulpmiddel voor scholen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van IBP-beleid. Zo biedt de Aanpak IBP templates voor beleidsplannen, checklisten en inzicht in alle wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden. Verder bevat de Aanpak IBP richtlijnen en tips over zaken als het regelen van cameratoezicht op school, het vragen van toestemming bij het delen van beeldmateriaal of het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming (FG).

Inhoud Aanpak IBP

Maatregelen 
Van beleid tot gebruik van foto's. We hebben op een rij gezet wat scholen moet weten en doen als het gaat om IBP. Bij elke maatregel staat wie welke verantwoordelijkheid draagt en hoe scholen er praktisch mee aan de slag kunnen.

Stappenplan 
Duizelt het bij het denken aan IBP? Volg dan het stappenplan. Na het succesvol doorlopen daarvan voldoet de school aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Begrippenlijst 
Autorisatiematrix, BIV-classificatie, dataportabiliteit. Dankzij de begrippenlijst IBP is in een oogopslag duidelijk wat er bedoeld wordt met deze termen.

Tools en downloads 
Praktische tools die helpen om IBP vorm te geven op school. 

Eenvoudig zoeken
Niet langer door verschillende pagina's klikken voor het juiste antwoord. Met de vernieuwde zoekfunctie is informatie eenvoudig te vinden.


Over de vernieuwde Aanpak IBP

De Aanpak IBP is bedoeld voor schoolbestuurders, managers of verantwoordelijken IBP, informatiemanagers, security officers, functioneel beheerders, ict-coördinatoren en kwaliteitsmedewerkers die zich bezighouden met IBP. De vernieuwde Aanpak IBP is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de PO-Raad en VO-raad. De oude Aanpak IBP en de FAQ over IBP worden uitgefaseerd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op met de helpdesk IBP via ibp@kennisnet.nl.
 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten