Nieuws

Bericht voor VSO-scholen: meld je aan voor VVA

Vorig jaar is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ van kracht geworden. Om aan deze wet te voldoen dienen scholen in het VSO vanaf september 2020 de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) te gebruiken. Hierdoor wordt aanmeldinformatie van potentiele mbo-leerlingen op een veilige manier uitgewisseld.     

Om van VVA gebruik te kunnen maken dient het schoolbestuur van de VSO school een overeenkomst met Kennisnet af te sluiten. Vervolgens legt de beheerder van ‘Mijn DUO’ in het OSR (Onderwijs serviceregister) vast welk leerlingadministratiesysteem de school gaat gebruiken voor VVA. 

Meer informatie?

Alle tekenbevoegde personen van de schoolbesturen van VSO-scholen worden per e-mail geïnformeerd door Kennisnet. Nu al vragen? Lees meer over VVA en het OSR.  
 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten