Nieuws

Dienst externe connectiviteit dit jaar beschikbaar voor leden van SIVON

SIVON en Kennisnet ontvangen vanaf dit schooljaar subsidie om de dienst externe connectiviteit voor het funderend onderwijs te ontwikkelen. Dat maakte minister Slob op 21 maart 2019 bekend in de Kamerbrief digitalisering in het funderend onderwijs. 

De benodigde financiering voor de dienst wordt vrijgemaakt nadat de ledenvergaderingen van beide sectorraden daartoe hebben besloten in 2018. Met de financiering kan SIVON snelle, veilige, schaalbare en daarmee toekomstvaste internetverbindingen realiseren voor het primair en voortgezet onderwijs.

De financiering voor de dienst externe connectiviteit bedraagt jaarlijks 10 miljoen euro voor de komende vijf jaar. Een deel hiervan wordt vrijgemaakt uit de eigen sectormiddelen, namelijk de prestatieboxen, die zijn opgehoogd uit een onvoorziene structurele meevaller voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beide sectoren maken jaarlijks ieder 3,5 miljoen euro vrij voor een periode van maximaal vijf jaar. Ook wanneer de prestatieboxen gedurende de subsidieperiode ophouden te bestaan en voor een ander doel worden ingezet, zullen de voor SIVON beschikbaar gestelde middelen behouden blijven.

Word lid van SIVON

In de tweede helft van 2019 worden de eerste besturen aangesloten op de dienst externe connectiviteit. Omdat het op orde hebben van technische randvoorwaarden een vereiste is voor goed en veilig onderwijs op maat, roept de PO-Raad haar leden op om lid te worden van SIVON. SIVON biedt ook andere diensten die interessant zijn voor schoolbesturen, bijvoorbeeld de functionaris gegevensbescherming-as-a-service. Kijk op www.sivon.nl voor meer informatie en aanmelden. 

Met de dienst externe connectiviteit krijgen deelnemende besturen een betrouwbare en veilige internetverbinding tot aan de voordeur. Het aanbod van SIVON en Kennisnet combineert verschillende onderdelen tot één dienst die momenteel niet als zodanig is af te nemen in de markt. De komende maanden worden gebruikt om de dienst op te zetten. SIVON zet aanbestedingen in de markt voor onderdelen van de dienst externe connectiviteit. Stichting Kennisnet organiseert centrale voorzieningen zoals collectieve beveiligingsdiensten. Deze leiden voor individuele besturen tot hoge kosten, maar zijn nodig voor de veiligheid en betrouwbaarheid van verbindingen.

Meer informatie?

Lees de Kamerbrief digitalisering in het funderend onderwijs