Nieuws

ECK iD beschermt nu ook privacy van leerlingen in (V)SO

Het ECK iD is een pseudoniem waarmee kinderen gebruik kunnen maken van digitaal lesmateriaal. Het is de manier om te voldoen aan de Wet pseudonimisering en de privacy van leerlingen nog beter te beschermen. Het ECK iD is sinds kort ook beschikbaar voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad roept (V)SO scholen op hier gebruik van te maken. 


Voor het gebruik van digitaal lesmateriaal werken de systemen van scholen en aanbieders van lesmateriaal met elkaar samen. Het ECK iD, ook wel keten iD genoemd, zorgt ervoor dat leerlingen digitaal lesmateriaal kunnen gebruiken terwijl er vrijwel geen persoonsgegevens worden uitgewisseld. Het ECK-iD was tot voor kort niet bruikbaar voor toegang tot leermiddelen door leerlingen in het (V)SO. Dit is nu opgelost. 

Wat is het ECK iD?

Het ECK iD, ook wel keten iD genoemd, zorgt ervoor dat leerlingen digitaal lesmateriaal kunnen gebruiken terwijl er vrijwel geen persoonsgegevens worden uitgewisseld. Zo wordt het ECK iD niet getoond in beeldschermen of downloads. Bovendien bestaat het uit 128 karakters die voor het menselijk oog geen betekenis hebben. Met het ECK iD wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van leermiddelen.   

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig naleven van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Door het ECK iD in gebruik te nemen wordt de privacy van leerlingen nog beter beschermd.

Meld je bestuur aan in drie stappen

 

  • Meld je bestuur aan bij de Nummervoorziening van Kennisnet. De nummervoorziening is de publieke dienst die ECK iD’s genereert voor scholen. Digitaal aanmelden kan hier;
  • Meld aan de leverancier van je leerlingadministratiesysteem (LAS) dat je gebruik gaat maken van het ECK iD. 
  • Na verwerking ontvangt de tekenbevoegde bestuurder een aantal documenten van Kennisnet. Het tekenen kan volledig digitaal en met één ondertekening is de aanmelding voor álle scholen onder je bestuur geregeld.    

Gebruik is kosteloos

Aan het gebruik van de nummervoorziening zijn geen kosten verbonden. Nadat je een verwerkersovereenkomst met Kennisnet hebt gesloten zal het ECK iD via het leerlingenadministratiesysteem worden opgehaald. Vanaf dan kun je het ECK iD in gebruik nemen bij het uitwisselen van gegevens met andere digitale leermiddelen in de keten. De verwerkersovereenkomsten met de betrokken leveranciers zijn hierop aangepast zodat zij voldoen aan de AVG.

 

Laptop in de klas

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten