Interview

Een goede balans tussen kwalitatieve apps en veilig gebruik

Kerobei heeft de ICT-infrastructuur en het ICT-beleid goed op orde. Veel leerkrachten zijn relatief vaardig met het gebruiken en inzetten van ICT. Maar na drie jaar ‘anders digitaal werken’, lopen leraren tegen beperkingen aan. Ton Pouls, stafmedewerker ICT: “Het aantal geschikte apps blijkt beperkt en we worstelen met het aspect veiligheid.”

Kerobei wil een veilige, digitale omgeving die makkelijk in te richten en bewust te gebruiken is. Ton: “Zowel veiligheid als diepgang van een digitale omgeving vinden we belangrijk. Maar een goed evenwicht tussen deze twee blijkt een flinke zoektocht.” Aan de ene kant is het handig voor leraren als alle educatieve apps in één omgeving als G Suite te integreren zijn, maar aan de andere kant is veilig werken met ICT niet voor iedereen eenvoudig. Voor de meeste mensen is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te schatten of add-ons voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.”

Het heeft eigenlijk ook niets met inschatten te maken, zegt Ton: “Als ik bijvoorbeeld de app van Buienradar installeer, dan ga ik akkoord met misschien vijfendertig bladzijden juridische tekst. Ondertussen trekt zo’n app alle gegevens van je telefoon. Als een product gratis is, dan ben jíj het product dat verkocht wordt. Gratis bestaat niet. Hier lopen onze medewerkers tegenaan en het is de kern van onze innovatievraag.” Ton grapt: “Als je wilt weten of het regent, dan is het veiliger om naar buiten te kijken!”

Onmisbare apps en add-ons

Ton legt uit waar de vraag naar extra apps en add-ons vandaan komt: “De meeste leraren hebben niet meer nodig dan het kant-en-klare pakket van G Suite, maar de mensen bij ons op kantoor missen wel functies. Voor een autocorrectie in Gmail heb je bijvoorbeeld een extra app nodig. En voor sommige functies in Google Formulieren is een add-on noodzakelijk. Net als wanneer je een paginanummering wil maken in Google Documenten.”

Add-ons: wat zijn dat?

Add-on is de Engelse term voor 'uitbreiding' of 'toevoeging'. In dit geval bedoelen we met add-on een toevoeging aan een softwareproduct, waardoor de functionaliteit ervan wordt uitgebreid of verbeterd. Wil je in het onderwijs bijvoorbeeld optimaal gebruikmaken van de software van G Suite, dan moet je momenteel voor extra apps of add-ons kiezen om de mogelijkheden uit te breiden.

We willen dat kinderen dingen kunnen uitproberen en zich zoveel mogelijk ontwikkelen, maar we kunnen niet zomaar zeggen ‘installeer maar.

Ton Pouls

Ton vertelt hoe er meer bewustwording komt: “Op elke school, onder verantwoordelijkheid van de directeur, wordt momenteel een bewustwordingsplan gemaakt omtrent de veiligheid van persoonsgegevens, inclusief het gebruik van software. Daar gaat deze innovatievraag natuurlijk ook over. Uiteindelijk gaat het vooral om de houding en het gedrag van leraren, maar ook leerlingen moeten digitaal vaardig worden. Hoe dat er dan uitziet? Elkaar erop kunnen wijzen als iemand per ongeluk zijn scherm aan heeft laten staan bijvoorbeeld.”

Green list

Hoe kan het dan wél? Eigenlijk heb je juristen nodig om apps en add-ons veilig te kunnen gebruiken. Maar voor iedere app of add-on vijfendertig pagina’s juridische tekst (laten) lezen? Dat is niet haalbaar. Ton: ”Daarom willen we een overzicht maken van apps en add-ons die wel voldoen: een green list.”

Kerobei is op zoek naar partijen die hier ook mee bezig zijn zoals Kennisnet, Cloudwise, Google Nederland en natuurlijk andere besturen. Ton: “Zo kunnen we onze informatie bundelen. Als we ons dit jaar verbinden, dan kan deze innovatie plaatsvinden. Wij hebben binnen onze eigen organisatie geïnventariseerd welke software we gebruiken. Ook hebben we onze vragen neergelegd bij andere partijen en externen ingehuurd met kennis van zaken. Dit is een eerste aanzet. We hopen dat de betrokken partijen mee gaan doen en dat onze zoektocht een structureel vervolg krijgt.”