Nieuws

Eerste IBP Awards uitgereikt

André Poot en Hans Miegielsen zijn de winnaars van de IBP Awards 2022. De prijzen worden in het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo uitgereikt aan IBP’ers die zich inspannen om informatiebeveiliging en privacy in het primair en voortgezet onderwijs naar een hoger plan te tillen.   

André Poot (beleidsadviseur ICT & Onderwijs en Privacy Officer bij Stichting CVO-AV) en Hans Miegielsen (informatiemanager bij INOS) zijn de eerste ontvangers van de IBP awards. Niet alleen op schoolniveau dragen zij bij om IBP naar een hoger plan brengen, maar ook op sectoraal niveau dragen zij een steentje bij. Zowel Hans Miegielsen als André Poot zijn vanaf het begin af aan nauw betrokken geweest bij de oprichting van het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo. De werkgroepen IBP van de PO-Raad en VO-raad waren voorlopers van het huidige netwerk. Als voorzitters van de werkgroep IBP PO (Miegielsen) en IBP VO (Poot) hielden ze zich bezig met de vraag hoe het bereik van de werkgroepen vergroot kan worden. Hiermee was het eerste zaadje van het Netwerk IBP geplant. De eerste stap was de oprichting van een regiegroep om de ontwikkeling van het netwerk te sturen, met in de eerste periode Miegielsen als voorzitter en nu Poot. 

Over het netwerk IBP
Het netwerk IBP kent inmiddels bijna 700 leden. Drie á vier keer per jaar komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo samen op netwerkbijeenkomsten. Het netwerk is voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP en is dé plek om met collega’s kennis en ervaringen te delen. Het netwerk is van de schoolbesturen zelf. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden informatie en ondersteuning. Meld je aan voor dit netwerk.

Over de IBP Awards 

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van ICT, waardoor het goed regelen van de informatiebeveiliging en privacy van groot belang is. Zeker nu in deze fase, waarin het goed regelen van IBP nog steeds niet vanzelfsprekend is, is dit alleen mogelijk als personen zich ook inzetten om hun collega’s een stap verder te helpen. Als blijk van waardering worden in het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo de IBP Awards uitgereikt. Met deze Awards wordt aan IBP’ers een podium gegeven om te laten zien wat we in de sector kunnen bereiken door samen te werken en zo andere IBP’ers te inspireren. 

> Meer informatie over de winnaars en de IBP Awards op de site van Kennisnet

foto: Hans Miegielsen ontvangt de IBP Award 2022 uit handen van Evie-Janne van Noorel, secretaris van het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo. © KENNISNET

Hans Miegielsen ontvangt de IBP Award 2022 uit handen van Evie-Janne van Noorel, secretaris van het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo. © KENNISNET

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten