Nieuws

Europese verordening gegevensbescherming, start op tijd!

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dan vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is er binnen de Europese Unie één wet voor privacy. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. Dit geldt ook voor onderwijsinstellingen.

Een aantal belangrijke veranderingen voor scholen zijn:

  • Scholen zijn verplicht een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen;
  • Scholen moeten 'gegevensbeschermingseffectbeoordelingen' (risicoanalyses) uitvoeren bij de aankoop van digitale applicaties;
  • Bij het niet voldoen aan de AVG riskeren ook scholen boetes tot maximaal 20 miljoen euro. 

Inventarisatie privacyvragen door Autoriteit Persoonsgegevens
Bij de PO-Raad en de helpdesk IBP bij Kennisnet (IBP@kennisnet.nl) komen dagelijks vragen binnen over privacy op scholen. Binnenkort plaatsen wij een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden op onze website. Ook bij de toezichthouder op de AVG – de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het mogelijk om vragen te stellen over de AVG. Ook zij publiceren vanaf juni wekelijks een aantal meest gestelde vragen en antwoorden. Ook u kunt uw vraag stellen. Dit kan per e-mail via
vragenAVG@autoriteitpersoonsgegevens.nl. De antwoorden worden gepubliceerd in het dossier Voorbereiding op de AVG.

Autoriteit Persoonsgegevens: start op tijd met de implementatie van de AVG
De AP adviseert scholen om op tijd te beginnen met de implementatie van de nieuwe regels. Om organisaties verder te helpen is er een stappenplan beschikbaar.
Om scholen te ondersteunen met privacy en informatiebeveiliging heeft de PO-Raad samen met de VO-raad en Kennisnet de Aanpak IBP voor scholen ontwikkeld. Aan de hand van de stappen ‘organiseren, realiseren en communiceren’ worden handvatten geboden om de privacy en informatiebeveiliging te regelen. Met deze aanpak werken scholen aan het voldoen aan de AVG.

Meer informatie over de AVG?
Maak gebruik van de onderstaande links.
Wat staat er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
Tien stappen ter voorbereiding op de AVG
Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs
Kennisnet: alle privacy hulpmiddelen voor scholen op een rij
Deze 7 dingen moet je weten over de nieuwe Europese privacywet