Nieuws

Innovatievragen onderwijs en ICT in een stroomversnelling

Op 16 maart 2020 sloten de schoolgebouwen. In rap tempo moest er overgeschakeld van fysiek onderwijs naar lesgeven op afstand. Dit heeft veel van scholen gevraagd, ook voor de projectleiders van de innovatievragen rondom Onderwijs en ICT was het hard werken. "In een aantal weken doorlopen we een digitalisering waar we normaal jaren over hadden gedaan", aldus één van de projectleiders. 

Toen in februari 2019 de projectleiders van de tweede groep Innovatievragen Onderwijs en ICT voor het eerst bij elkaar kwamen, was de stemming opgewekt. Ze stonden in de startblokken om, met begeleiding vanuit de PO-Raad, vol energie aan de slag te gaan met ‘hun’ innovatievraagstuk. Van het ontwikkelen en implementeren van een digitaal portfolio tot het opzetten van een innovatielab en het veilig inzetten van add-ons in G suite. De acht vragen voegden zich bij de zeven vraagstukken die in september 2019 al waren gestart en zo ontstond er een mooi netwerk van besturen en scholen. Allemaal houden ze zich bezig met de kansen die ICT het onderwijs biedt. En toen sloten de schoolgebouwen.

In rap tempo organiseerden scholen het lesgeven op afstand. De projectleiders van de Innovatievragen vervulden hierin op hun scholen een belangrijke rol. Vanuit hun functie als ICT-coördinator of projectleider hielpen ze hun collega’s op weg. Hoe hebben zij deze periode ervaren? En hoe beïnvloedt de coronacrisis het innovatieproces dat ze eerder hadden ingezet? Lees meer op de website van Samen Slimmer Leren.