Nieuws

Interview Bert Groenewoud: ''Ik denk dat marktpartijen onvoldoende luisteren maar misschien wordt er ook wel onvoldoende gevraagd’'

Sommige ICT-vraagstukken zijn te groot om als individueel bestuur op te pakken. SIVON wil vraagmacht bundelen, zodat marktpartijen gehoor geven aan de wensen van scholen. Ook kunnen scholen binnen SIVON gezamenlijk hun ICT inkopen. Maar wat zijn redenen om lid te worden van SIVON? De PO-Raad sprak met Bert Groenewoud, bestuurder van stichting Talent.  

,,Mijn eerste ervaring met SIVON was eigenlijk heel pragmatisch ingestoken’’, trapt Bert Groenewoud af. ,,Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kwam de verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit betekende een wildgroei aan aanbiedingen. En wij konden onvoldoende inschatten welke partij het meest geschikt was en of de tarieven marktconform waren.’’

,,Ik kende SIVON nauwelijks, maar het gaf me een gevoel van vertrouwen. Een coöperatie van en voor schoolbesturen. Die kunnen vast beter aansluiten op wat ik als schoolbestuur nodig heb dan een commerciële partij. Zodoende dat wij de dienst FG-as-a-service afgesloten hebben. Voor mij is het met name belangrijk dat ik kan vertrouwen en bouwen op een stuk kennis binnen de coöperatie. Zeker nu een groot deel van mijn tijd opgeslokt wordt door een geplande bestuurlijke fusie. Dan vind ik het fijn als er een organisatie als SIVON is die voor de belangen van het onderwijs opkomt richting marktpartijen.’’     

SURF voor het funderend onderwijs

,,SIVON is een beweging waar ik wel in geloof. Maar deze kan alleen bestaansrecht hebben als er veel schoolbesturen aansluiten en het aanbod gericht is op wat de besturen nodig hebben. Het plaatje dat ik voor me zie is dat SIVON uitgroeit tot een soort SURF voor het funderend onderwijs. Hierbij heb je natuurlijk diensten om je basis op orde te krijgen, zoals wifi, een goede internetverbinding en een FG. Maar om je onderwijs met behulp van ICT vorm en inhoud te kunnen geven, zijn kennisdeling en professionalisering belangrijke voorwaarden. En hier zie ik nog wel een toegevoegde rol voor SIVON weggelegd. Bijvoorbeeld door bestuurders en scholen verder op weg te helpen met het ontwikkelen van een visie op ICT. En natuurlijk is SIVON nog een groeiende coöperatie, waar vast hier en daar nog een aantal zaken beter kunnen. Maar uiteindelijk kunnen we hier wel naartoe groeien.’’ 

ICT binnen Talent

,,Binnen Talent heeft ICT een prominente positie. Hierbij hebben wij een sterke regieorganisatie met rollen opgezet. De inhoud komt vanuit de school, de techniek en het beheer zijn bovenschools georganiseerd. Licenties worden pas afgesloten als ze aan onze voorwaarden voldoen. Verder werken alle scholen met Google Classroom, de middelen vanuit Basispoort zijn hierop aangesloten. Dit heeft ons tijdens de sluiting enorm geholpen, en ook nu, wanneer leraren wegens quarantaine vanuit huis lessen aanbieden. Maar tegelijkertijd valt er ook nog veel te leren.’’ 

Investeren in bewustwording en ICT-vaardigheden

,,Wat de coronacrisis heeft blootgelegd is dat het belangrijk is om te investeren in bewustwording omtrent digitalisering en de ICT vaardigheden van onderwijsprofessionals. Hoe help ik leerlingen de juiste keuzes te maken? Door  leerkrachthandelen en leerkrachtgedrag verder te professionaliseren.’’ 
Groenewoud vervolgt: ,,En dit gaat verder dan het vervangen van een boek, er moet echt een gedachte achter zitten. Hierbij wil ik wel de kanttekening maken dat ICT ondersteunend is aan je doelen, het mag geen doel op zich worden. Je geeft onderwijs vanuit een bepaalde visie, en ICT kan daarbij helpen.’’ 

Doordacht digitaliseren

,,Een voorbeeld uit onze eigen stichting is dat er twee scholen zijn die werken met een instructiemodel. Hierbij is er een leraar verantwoordelijk voor alle instructies voor rekenen en een andere leraar voor alle instructies voor taal. Deze scholen zijn redelijk vergelijkbaar alleen heeft een school gekozen om te werken met een adaptief leermiddel, en de ander niet. Je ziet hier dat het digitaal volgen van de ontwikkeling van leerlingen makkelijker en sneller gaat dan het handmatig bijhouden. Technologie kan behulpzaam zijn, maar je moet je er wel bewust van zijn dat het op een goede manier en vanuit een goede gedachte toegepast wordt.’’  

Brede verbinding van kennis

Groenewoud kan zich voorstellen dat er schoolbesturen zijn die nog even af willen wachten. ,,Veel schoolbesturen zijn al lid van de PO-Raad en van diverse andere clubs, je vraagt je dan af ‘wat mis ik als ik het niet heb?’ En dan zijn er natuurlijk ook scholen die alle benodigde kennis en expertise in huis hebben. Logisch dat je dan denkt ‘ik regel het zelf wel’. Maar volgens mij is het belangrijk dat er een verbinding komt tussen alle kennis die er is in het funderend onderwijs. Een coöperatie als SIVON kan voor deze verbinding zorgen, maar een hoge aansluitingsgraad en betrokkenheid is wel een belangrijke voorwaarde.’’

Wisselwerking met de markt 

Ook ten aanzien van marktpartijen ziet Groenewoud een belangrijke verbetering: ,,Ik denk zeker dat er onvoldoende geluisterd wordt, maar misschien wordt er ook wel onvoldoende gevraagd. Soms weet je niet wat je moet of kunt vragen om tot het juiste product te kunnen komen. Een tijd geleden hebben wij ons georiënteerd op een nieuwe digitale leer/werkomgeving. Wij hebben met diverse partijen gesproken en uiteindelijk ging onze voorkeur uit naar een bepaalde partij. Alleen werden wij dan ook verplicht om een totaalpakket aan diensten af te nemen, ook de diensten waar wij geen gebruik van maakten en ook niet direct nodig hadden. Dat was voor onze organisatie geen optie. Door binnen een coöperatie kennis te delen en dit soort diensten gezamenlijk in te kopen kun je scherpere eisen stellen.’’

Over Stichting Talent
Stichting Talent omvat 11 openbare basisscholen in Hoorn, Blokker en Zwaag. Onze scholen zijn een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen en hun ouders uit de wijk of het dorp. Met onze partners bieden wij onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 

Over SIVON
SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het po en vo. Binnen onze coöperatie bepalen de leden gezamenlijk de richting. Als schoolbestuur staat u aan het roer. U krijgt toegang tot expertise en kennisdeling en zorgt samen met andere besturen voor een passend aanbod van ict-producten en diensten voor scholen. 

Benieuwd naar andere ervaringen?
Lees het interview ‘Door in gesprek te blijven met leveranciers, kunnen zij producten ontwikkelen waar iedereen iets aan heeft’ met Marco Schep. 
Lees het interview ‘Ook als klein schoolbestuur kun je invloed op de markt uitoefenen’ met Marco Fennema. 
Lees het interview ‘Een coöperatie versterkt juist je autonomie’ met Henk Hagoort.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten