Nieuws

Interview Marco Fennema: ''Ook als klein schoolbestuur kun je invloed op de markt uitoefenen’’

Sommige ICT-vraagstukken zijn te groot om als individueel bestuur op te pakken. SIVON wil vraagmacht bundelen, zodat marktpartijen gehoor geven aan de wensen van scholen. Ook kunnen scholen binnen SIVON gezamenlijk hun ICT inkopen. Maar wat zijn redenen om lid te worden van SIVON? De PO-Raad sprak met Marco Fennema, adjunct-directeur van de Súdwester, een school voor speciaal basisonderwijs in Sneek. 

,,Als eenpitter heb je diverse voordelen. Zo zijn de lijnen binnen de Súdwester kort en is de ondersteuning makkelijk te organiseren’’, trapt Fennema af. ,,Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Je moet echt overal verstand van hebben en als kleine speler ben je vaak niet interessant genoeg voor marktpartijen. Dit zorgde ervoor dat wij ons in het verleden nog weleens niet serieus genomen voelden. Zo is een van onze leveranciers onlangs overgenomen door een Amerikaanse organisatie. En hun verwerkersovereenkomst lijkt bij lange na niet op die van de model verwerkersovereenkomst in het privacyconvenant. Het kost ontzettend veel moeite om dit conform AVG te krijgen.” 

Slagkracht vergroten

,,Dit is voor ons ook een van de redenen geweest om lid te worden van SIVON. Zo kunnen we beter ons programma van eisen aan het licht brengen en meeliften op het volume van SIVON. Hierdoor krijgen we niet alleen een gunstige prijs, maar kunnen we ook invloed uitoefenen op de productontwikkeling. En met name dat laatste is bij onze doelgroep erg belangrijk. Leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen niet standaard uit de voeten met producten voor het regulier basisonderwijs.’’ 

Stevig inzetten op ICT

,,Binnen de Súdwester neemt ICT een belangrijke positie in, zowel in het primaire als ondersteunde proces. Zo werken al onze leerlingen met een iPad en kunnen de leraren dankzij diverse onderwijskundige applicaties hun onderwijs data gestuurd vormgeven. Ook hebben wij recentelijk het iNNOVATORIUM in Sneek geopend. Hiermee zetten wij stevig in op de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden. Zodat onze leerlingen ook in de toekomst succesvol deel kunnen blijven nemen aan de moderne maatschappij.’’

,,ICT en veiligheid zijn dan ook belangrijke pijlers. Toen eind vorig jaar de Universiteit van Maastricht gehackt was, rees bij ons ook de vraag op ‘hebben wij onze beveiliging wel voldoende op orde’? Daarom zijn wij nu bezig met een verkenning om de dienst Veilig Internet van SIVON af te nemen. Hiermee ben je automatisch aangesloten op het Nationaal Diensten Centrum, waarbij je naast een eigen firewall ook nog aanvullende beveiligingsmaatregelen kunt laten treffen. Als eenpitter zouden wij dit nooit voor elkaar hebben gekregen, zowel kostentechnisch als qua benodigde kennis niet.’’

Eenpitters en speciaal onderwijs

,,Het mooie aan SIVON is dat de leden samen de koers bepalen, ongeacht of je groot of klein bent. We staan tenslotte allemaal voor dezelfde uitdagingen ten aanzien van ICT, privacy en veiligheid.’’ Ook voor het speciaal onderwijs ziet Fennema de voordelen: ,,Als je kijkt naar leermiddelen dan zijn er vanuit het speciaal onderwijs toch specifieke wensen. Recentelijk zijn er bij een aanbesteding vanuit SIVON diverse schoolbesturen uit het speciaal onderwijs geconsulteerd. Fijn dat er een partij is die voor onze belangen ten aanzien van ICT op kan komen.’’ 

Autonomie

Op de vraag of de Súdwester autonomie inlevert antwoordt Fennema: ,,Nee, ik voel me juist gesterkt in de eisen die ik kan stellen omdat er een collectief achter mij staat. Bovendien ligt de keuze om een dienst af te nemen volledig bij onszelf. Punt is, als wij markpartijen in beweging willen krijgen er een grotere kans van slagen is wanneer de eis vanuit het collectief wordt neergelegd. Dat is anders dan wanneer de Súdwester met 400 leerlingen zijn vinger opsteekt.’’

Fennema kan zich voorstellen dat er scholen die zich nog niet aan willen sluiten. Bijvoorbeeld omdat zij tevreden zijn over hun huidige ICT of nog diensten missen in het aanbod. Toch pleit hij voor een andere benadering: ,,Draai het nou om, zorg dat je je aansluit zodat je mee kan denken over wat er in de etalage zou moeten komen. Als scholen blijven afwachten gaat de kracht van het concept verloren. Het is juist van belang om massa te maken. Hoe mooi zou het zijn als je voor het funderend onderwijs een partij hebt waar niemand omheen kan, zowel de markt als de politiek.’’

Toekomstbestendig 

Tot slot stipt Fennema het belang voor de leerling aan: ,,De kinderen van nu groeien op in een informatie- en communicatiemaatschappij. Technologie is niet meer weg te denken. Juist daarom is het van belang dat we als collectief massa maken, om ICT in het funderend onderwijs écht toekomstbestendig te maken.’’ 

Over de Súdwester
De Súdwester is een school voor speciaal basisonderwijs in de regio Súdwest Fryslân. De Súdwester is een grote school (circa 400 leerlingen en 90 medewerkers) helemaal gericht op leerlingen met een speciale hulpvraag. www.sbo-sudwester.nl

Over SIVON
SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het po en vo. Binnen onze coöperatie bepalen de leden gezamenlijk de richting. Als schoolbestuur staat u aan het roer. U krijgt toegang tot expertise en kennisdeling en zorgt samen met andere besturen voor een passend aanbod van ict-producten en diensten voor scholen. 

Benieuwd naar ervaringen uit het hoger onderwijs?
Lees het interview ‘Een coöperatie versterkt juist je autonomie’ met Henk Hagoort.