Nieuws

Leden toetsen verwerkersovereenkomsten: eerste resultaten beschikbaar

Informatiebeveiliging & privacy (IBP) is een actueel, belangrijk maar complex thema. Vanuit het onderwijsveld is er dan ook een sterke behoefte aan meer kennis en knowhow. Om te voorkomen dat ieder voor zich het wiel moet uitvinden hebben een aantal schoolbesturen begin 2018 het initiatief genomen om een werkgroep IBP te starten. De werkgroep deelt ervaringen en kennis en fungeert als klankbord voor de PO-Raad en Kennisnet rondom IBP.

Toetsen van verwerkersovereenkomsten 

In maart 2018 is het privacyconvenant 3.0 gelanceerd. Een van de onderdelen uit dit convenant is de verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst is feitelijk de voormalige bewerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De afgelopen periode heeft de werkgroep verwerkersovereenkomsten van leveranciers getoetst aan de hand van de model verwerkersovereenkomst. De PO-Raad en Kennisnet ondersteunen de werkgroep hierbij. 

Exclusief voor leden: de eerste rapportages beschikbaar

Inmiddels zijn er op mijn.poraad.nl rapportages beschikbaar over de leerlingadministratiesystemen van Dotcomschool, Esis en ParnasSys. De bevindingen zijn tot stand gekomen door analyses van de verwerkersovereenkomsten en gesprekken met de leveranciers. Mogelijk gaan de leveranciers hun verwerkersovereenkomst nog aanpassen aan de hand van de bevindingen. De volgende stap is het toetsen van de verwerkersovereenkomsten van digitale leermiddelen. Heeft u hier vragen over of wilt u een suggestie doen? Dan kunt u een e-mail sturen aan werkgroepIBP@poraad.nl  
 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten