Nieuws

Leveranciers berekenen btw-verlaging leermiddelen niet altijd door aan scholen

Per 1 januari 2020 is het btw-tarief op digitale leermiddelen verlaagd van 21 naar 9 procent. De PO-Raad heeft signalen ontvangen dat niet alle leveranciers deze btw-verlaging volledig hebben doorgevoerd. Dit wordt bevestigd door een analyse van SIVON en Kennisnet. Dit betekent dat sommige leveranciers daarmee feitelijk hun tarieven stilzwijgend verhoogd hebben. SIVON gaat namens de schoolbesturen in het primair onderwijs in gesprek met de leveranciers. 

Uit het eerste contact met Snappet, Gynzy en Blink blijkt dat de btw-verlaging niet doorgevoerd is. Andere leveranciers hebben bij enkele producten de btw-verlaging niet doorgevoerd. Jan-Kees Meindersma, voorzitter college van bestuur van De Groeiling en bestuurslid SIVON: ,,Wij willen dit tot op de bodem uitzoeken en namens de schoolbesturen in het primair onderwijs bezwaar maken tegen deze verkapte prijsverhoging. Wij gaan ervan uit dat we samen met de leveranciers tot een oplossing komen.” 

PO-Raad steunt de actie

De PO-Raad steunt deze actie en benadrukt het belang van bestuurlijke samenwerking op dit thema. Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad: ,,De PO-Raad heeft zich de afgelopen jaren juist ingezet om het btw-tarief voor digitale leermiddelen te verlagen. Het is teleurstellend dat scholen hier, door de stilzwijgende prijsverhoging die in sommige gevallen is doorgevoerd, niet van kunnen profiteren. De PO-Raad roept schoolbesturen dan ook op zich achter de actie te scharen, zodat SIVON een stevige stem in het gesprek met de betreffende leveranciers heeft.”

Oproep aan schoolbesturen: meld je aan

De PO-Raad en SIVON vragen schoolbesturen om zich aan te melden voor deze actie. Ook kunnen zij aangeven welke andere leveranciers de verlaging van het btw-tarief niet hebben doorgevoerd. Ga voor meer info en aanmelden naar sivon.nl/btw.
 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten