Online bijeenkomst

Maak kennis met het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

10 oktober 2022
15:00 - 16:00
0.00
Aanmelden
Organisator(s)
i.s.m. PO-Raad
Interessant voor
Bovenschoolse staf

Houd je je bezig met informatiebeveiliging en privacy op jouw school of in jouwschoolbestuur (po/vo)? Maak kennis met het Netwerk IBP! Hier leer je vakgenoten kennen en ervaar je wat het Netwerk IBP voor je kan betekenen.

Alle schoolbesturen, van groot tot klein, hebben baat bij toegang tot kennis en hulpmiddelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Om alle ervaringen, informatie, kennis en documenten makkelijker uit te wisselen is in maart 2021 het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo opgericht. Meer dan 700 IBP’ers hebben zich al bij het netwerk aangesloten. Wat doet het netwerk precies en hoe is het georganiseerd? Deze en meer vragen beantwoorden we tijdens deze kennismakingsbijeenkomst.

Voor wie

Iedereen die zich bezighoudt met IBP in het primair en voorgezet onderwijs, zoals:

  • Beleidsmedewerkers, informatiemanagers en ict-coördinatoren
  • Functionarissen voor gegevensbescherming en privacy officers

De bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden van het netwerk.

Programma

In deze bijeenkomst word je in één uur bijgepraat over:

  • Ontstaan en organisatie van het netwerk
  • De regiegroep van het netwerk
  • Activiteiten en werkgroepen
  • Wat kan het netwerk voor u betekenen?
  • Hoe kunt u zelf een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ervaringen?

Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen.

Over het netwerk

Het Netwerk IBP is voor iedereen die zich bezighoudt met IBP. De ruim 700 deelnemers krijgen toegang tot een online forum, documentenbibliotheek (met onder andere DPIA’s op de leerlingadministratiesystemen). Het netwerk komt 3 á 4 keer per jaar samen op netwerkbijeenkomsten en praat dan over actuele onderwerpen rond beveiliging en privacy. Er zijn enkele groepen waarin leden samenwerken aan een IBP-vraagstuk(ken). Op dit moment zijn dat:

  • Klankbordgroep IBP po/vo
  • Werkgroep bewaartermijnen
  • Rondetafelgesprek informatiebeveiliging en cybersecurity

Organisatie

Het netwerk is van de schoolbesturen zelf en wordt ondersteund door Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad.  Een regiegroep (vertegenwoordigers van schoolbesturen) geeft richting aan de activiteiten.

Meer informatie over het netwerk is te vinden op deze pagina. Hier kun je je ook aanmelden voor het netwerk.