Nieuws

Mogelijk datalek in digitaal leermiddelensysteem voor voortgezet onderwijs

Een mogelijke inbraak in het centrale registratiesysteem Edu-IX waarvan diverse leveranciers van digitale leermiddelen gebruik maken, heeft scholen in het voortgezet onderwijs en hun leerlingen in verlegenheid gebracht. Het is nog onduidelijk wat de exacte consequenties zijn van een inbraak in het centrale registratiesysteem Edu-IX waarvan diverse leveranciers van digitale leermiddelen gebruikmaken. Mogelijk zijn naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres en het versleutelde wachtwoord van accounts ontvreemd, zo meldt de Stichting Eduroute, eigenaar van Edu-IX. Het ontstane lek is inmiddels gedicht en gebruikers van het systeem zijn van de hack op de hoogte gesteld. Hun wachtwoorden zijn uit voorzorg onbruikbaar gemaakt. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is ingelicht.

Basispoort, het systeem voor het primair onderwijs, is niet getroffen door deze hack. De PO-Raad is in overleg met de Stichting Basispoort het beveiligingsbeleid van de stichting aan het evalueren.

Meer informatie over de hack is te lezen op de website van leverancier Iddink. Die beantwoordt online de belangrijkste vragen.